Πού αποσύρω το παλιό μου αυτοκίνητο;

  • -
  • -

Για την απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αρκεί ένα τηλεφώνημα σε ένα από τα κέντρα ανακύκλωσης αυτοκινήτων της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)* που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η παράδοση του παλαιού οχήματος δεν συνεπάγεται κόστος για τον ιδιοκτήτη, εφόσον το οδηγήσει ή μεταφέρει ο ίδιος σε συμβεβλημένη μονάδα ανακύκλωσης ή σημείο συλλογής. Με την παράδοση του οχήματος ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Όλες οι διαδικασίες διαγραφής του οχήματος από τα μητρώα του υπουργείου αναλαμβάνονται απο την μονάδα ανακύκλωσης σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ. Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται με την έκδοση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου, του οχήματος καθώς και η ημερομηνία και το πρωτόκολλο παράδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα δεν κινείται, οι μονάδες ανακύκλωσης δύνανται να εξυπηρετήσουν με ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς ή συνεργαζόμενους μεταφορείς (πιθανώς να υπάρξει χρέωση). Εάν από το όχημα λείπουν βασικά μηχανικά ή μεταλλικά μέρη, η μονάδα ανακύκλωσης δικαιούται να χρεώσει τον ιδιοκτήτη. Η χρέωση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο. Το ύψος της χρέωσης είναι συγκεκριμένο και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραδόσεις παλιών ΙΧ για ανακύκλωση γίνονται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

* Η ΕΔΟΕ αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΤΚΖ) στην Ελλάδα. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει συσταθεί τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης.

Πηγή: ΕΔΟΕ

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...