Πλάτος/Προφίλ Διάμετρος τροχού
Αρχικό μέγεθος /   
Καινούργια λάστιχα /   
Αρχικό ΜέγεθοςΔιάμετρος (mm)Διάμετρος (in)
Καινούργια ΛάστιχαΔιάμετρος (mm)Διάμετρος (in)
ΜεταβολήΔιάμετρος (mm)Διάμετρος (in)
Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί : %
Σφάλμα ταχυμέτρου:
Με ένδειξη ταχυμέτρου 50 χλμ. η πραγματική ταχύτητα είναι:χλμ.
Με ένδειξη ταχυμέτρου 60 χλμ. η πραγματική ταχύτητα είναι:χλμ.
Με ένδειξη ταχυμέτρου 80 χλμ. η πραγματική ταχύτητα είναι:χλμ.
Με ένδειξη ταχυμέτρου 100 χλμ. η πραγματική ταχύτητα είναι:χλμ.
Με ένδειξη ταχυμέτρου 120 χλμ. η πραγματική ταχύτητα είναι:χλμ.
Με ένδειξη ταχυμέτρου 140 χλμ. η πραγματική ταχύτητα είναι:χλμ.