Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό τμήμα του www.gocar.gr


Media / Sales Director
Ιωάννα Σιάνη
isiani@nemo.gr

Media / Sales Manager
Έλλη Λιδωρικιώτη
elidorikioti@nemo.gr


Email: ads@gocar.gr
Τηλέφωνο: 210 6105805
Fax: 210 6105806