Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό τμήμα του www.gocar.gr


Advertising Sales Manager
Βασίλης Ζαφειρούλης
vasiliszafeiroulis@gocar.gr 

Advertising Sales Executive
Νιόβη Ηλιάδη

niovi.iliadi@gocar.gr 

Email: ads@gocar.gr
Τηλέφωνο: 210 6105805
Fax: 210 6105806