Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός

Στόχος η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% έως το 2050 συγκριτικά με το 2005

 • -
 • -

Ως την ενέργεια που μπορεί να πάει την ελληνική οικονομία ένα βήμα μπροστά, χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το σχέδιο του Οδικού Χάρτη Πορείας της Ελλάδας στο Τομέα της Ενέργειας με ορίζοντα το 2050. Η σύνοψη του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ, δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση μέχρι τις 25 Απριλίου 2012 (δείτε τη σύνοψη εδώ).

Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2050, καθώς και η προστασία του τελικού καταναλωτή αποτελούν τους βασικούς άξονες του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, η μηδενική αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και η πολύ περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) αποτελούν με τη σειρά τους ουσιαστικές επιλογές στο πλαίσιο του σχεδιασμού.

Η μελλοντική εικόνα του ενεργειακού συστήματος όπως προκύπτει από τα βασικά σενάρια ενεργειακής πολιτικής μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω 10 σημεία:

 1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% έως το 2050 ως προς το 2005
 2. Ποσοστό 85-100 % ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων των εμπορικά ώριμων τεχνολογιών
 3. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%-70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050
 4. Σταθεροποίηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης λόγω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 5. Σχετική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εξηλεκτρισμού των μεταφορών και μεγαλύτερης χρήσης αντλιών θερμότητας στον οικιακό και τριτογενή τομέα.
 6. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών
 7. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 31% - 34% μέχρι το 2050
 8. Κυρίαρχο το μερίδιο του ηλεκτρισμού στις επιβατικές μεταφορές μικρής απόστασης (45%) και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής τροχιάς
 9. Σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για το σύνολο του κτιριακού αποθέματος και μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα
 10. Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η προσέλκυση και μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από τον ενεργειακό σχεδιασμό τεχνολογικών αλλαγών στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ενεργειακός, κατασκευαστικός, εμπορικός κλάδος κλπ). Σε κάθε περίπτωση, το εθνικό ενεργειακό σύστημα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας και τελικά μείωση της ρύπανσης και των συνολικών ενεργειακών δαπανών της χώρας. Και η μέχρι τώρα εμπειρία μας λέει ότι στους σχεδιασμούς καλά τα πάμε, στην υλοποίηση έχουμε πρόβλημα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...