Με προσπερνούν από δεξιά στην εθνική, είναι νόμιμο;

Ταξιδεύεις στην αριστερή ή την μεσαία και σε προσπερνούν από δεξιά. Δες ποιος έχει δίκιο.

  • -
  • -

Ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί πολλούς με τις γνώμες να διίστανται, είναι αυτό της προσπέρασης και ειδικότερα της πραγματοποίησης αυτής από δεξιά. Είναι νόμιμη; Κι αν ναι σε ποιες περιπτώσεις; Πάμε να δούμε τι λέει ο ΚΟΚ.

Δείτε ακόμη: Ποια είναι τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα;

Αρχικά να αναφέρουμε πως όταν πρόκειται για δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, οι οδηγίες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρες: Το προσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά. Kατ’ εξαίρεση, τo προσπέρασμα επιτρέπεται από τα δεξιά αν o προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημά του πρoς την πλευρά αυτήν.

Τι ισχύει για την προσπέραση από δεξιά σε αυτοκινητόδρομο;

Ας πούμε πως βρισκόμαστε στο εξής σενάριο. Κινούμαστε στην δεξιά λωρίδα από τις τρεις διαθέσιμες με 120 km/h και αρχίζουμε να πλησιάζουμε δύο άλλα οχήματα τα οποία βρίσκονται στην αριστερή και την μεσαία αντίστοιχα, δίπλα δίπλα ή σε πολύ κοντινή απόσταση. Και τα δύο κινούνται με ίδια ταχύτητα, μικρότερη από την δική μας, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει πλέον πίσω τους. Πολλοί σε τέτοιες ή αντίστοιχες περιπτώσεις θεωρούν πως να τους προσπεράσουμε από δεξιά είναι παράνομο, αλλά κάνουν λάθος! 

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι απολύτως νόμιμο το να συνεχίσουμε την πορεία μας, προσπερνώντας τα άλλα δύο οχήματα από την δεξία λωρίδα. Όπως όλοι γνωρίζουμε κανονικά πρέπει να κινούμαστε πάντα κοντά στο δεξιό άκρο του δρόμου. Όταν όμως βρισκόμαστε σε αυτοκινητόδρομο, τα αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται παράλληλα εάν ο δρόμος έχει τουλάχιστον δύο λωρίδες εντός κατοικημένης περιοχής και τουλάχιστον τρεις εκτός. Πιο συγκεκριμένα ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στο Άρθρο 17, παράγραφος 8, αναφέρει:

"α) Σε μoνόδρoμoυς και oδoύς διπλής κατεύθυνσης, πoυ υπάρχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύθυνση, μέσα σε κατoικημένες περιoχές και τρεις εκτός αυτών, διαχωριζόμενες με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, επιτρέπεται η κυκλoφoρία σε παράλληλες σειρές (στoίχoυς).

β) Στην περίπτωση αυτή, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνoν εφόσoν δεν πρoκαλείται κίνδυνoς ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και δίνεται έγκαιρα πρoειδoπoίηση, σύμφωνα με τo άρθρo 21 παράγραφος 2 τoυ παρόντoς Kώδικα.

γ) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, ο προβλεπόμενος τρόπος οδήγησης δε θεωρείται ότι αποτελεί προσπέρασμα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου."

Δείτε ακόμη: Ξέρεις τι επιτρέπεται να μεταφέρεις με το αυτοκίνητο στις διακοπές;

Αν δηλαδή κινούμαστε εντός των ορίων ταχύτητας στη δεξιά λωρίδα και πλησιάζουμε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται στην μεσαία λωρίδα και κινείται πιο αργά από εμάς, μπορούμε να συνεχίσουμε στην πορεία μας προσπερνώντας το κανονικά.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις κίνησης των οχημάτων σε παράλληλες σειρές (στοίχους), oι oδηγoί των βραδυπoρoύντων oχημάτων υπoχρεoύνται να κινoύν αυτά στη δεξιά λωρίδα τoυ oδoστρώματoς. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που κάποιο αργό όχημα βρίσκεται στην αριστερή ή την μεσαία λωρίδα και κάποιο άλλο προσπεράσει από δεξιά του, τότε το αυτοκίνητο που δέχεται την προσπέραση είναι παράνομο!

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...