12 εκατομμύρια αυτοκίνητα αποσύρονται από τους ευρωπαϊκούς δρόμους ετησίως – Άγνωστό που πάει το 1/3 εξ αυτών

Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα αποσύρονται λόγω ατυχημάτων, οικονομικής διαγραφής ή μη συμμόρφωσης με τα νέα πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών ρύπων

  • -
  • -

Κάθε χρόνο περίπου 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα αποσύρονται από τους δρόμους των Ευρωπαϊκών χωρών λόγω ατυχημάτων, οικονομικής διαγραφής ή μη συμμόρφωσης με τα νέα πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών ρύπων. Τα μισά εξ αυτών καταλήγουν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, όπου υπάρχει διαχωρισμός των διαφόρων τμημάτων και ολική ανακύκλωση.

Ωστόσο υπάρχουν και περίπου 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα τα οποία διαγράφονται μόνο στα χαρτιά και κανείς δεν γνωρίζει που καταλήγουν, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία τους. Το μεγαλύτερο μέρος των αγνοουμένων αυτοκινήτων χάνονται στην αγορά της παράνομης διάλυσης που υπάρχει σε πολλά σημεία της Ευρώπης, χωρίς να ακολουθούνται οι κανόνες ασφάλειας και τα περιβαλλοντολογικά πρωτόκολλα. Τέτοιες ενέργειες έχουν βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ υπολογίζεται πως 55 εκατομμύρια λίτρα επικίνδυνων υγρών, όπως καύσιμα, υγρά μπαταριών, υγρό του κλιματιστικού κ.α. καταλήγουν στο περιβάλλον χωρίς καμιά επεξεργασία.

Από την ανακύκλωση συλλέγονται πολύτιμα εξαρτήματα και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, αλλά και επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα αν δεν διαχειριστούν σωστά. Σύμφωνα με υπολογισμούς των υλικών του αυτοκινήτου το 85% του συνόλου του αυτοκινήτου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο είτε μέσω της ανακύκλωσης και την ανακατασκευή του σε τελικό προϊόν.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...