Ανάκληση Mitsubishi ASX 2011-2012

Για επαναπρογραµµατισµό της µονάδας διαχείρισης του κινητήρα (εγκέφαλος - ECU)

  • -
  • -
Ανάκληση Mitsubishi ASX 2011-2012
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης σε 1.013 Mitsubishi ASX, παραγωγής 2011-2012 στα οποία στα αυλάκια του πιστονιού που βρίσκονται τα ελατήρια, ενδέχεται να συγκεντρωθούν επικαθίσεις λόγω της γωνίας ψεκασµού καυσίµου, µε αποτέλεσµα την δυσλειτουργία του κινητήρα. Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη ανάκληση. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της Mitsubishi για να γίνει επαναπρογραµµατισµός της µονάδας διαχείρισης του κινητήρα (εγκέφαλος - ECU), χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 605 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση info@saracakis.gr.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...