Ανάκληση JEEP Compass & Patriot 2010-2012

Για επαναπρογραµµατισµό της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία LANCIA JEEP  ΕΛΛΑΣ ΑΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων JEEP στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί ανάκληση αυτοκινήτων JEEP Compass – Patriot (τύπος PK ετών κατασκευής 2010-2012). Η  ανάκληση  αφορά 111 οχήµατα,  σε  ορισµένα  εκ  των  οποίων  απαιτείται  να  γίνει επαναπρογραµµατισµός της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου των µέσων παθητικής προστασίας. Μέχρι στιγµής δεν έχει  αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων ενηµερώθηκαν εγγράφως µε προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς δική τους οικονοµική επιβάρυνση. Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις  οι  καταναλωτές  παρακαλούνται  όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700896.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...