Τρέιλερ με πινακίδες και ασφάλεια - Τι κάνεις για να μην είναι παράνομο

Οι ρυμουλκούμενες μπαγκαζιέρες, τα τροχόσπιτα και κάθε κατηγορίας τρέιλερ θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν δικές τους πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  • -
  • -

Το καθεστώς σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων στα οχήματα κατηγορίας Ο έχει αλλάξει. Πλέον, τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενα εντάσσονται σε νέο νομικό πλαίσιο, με το οποίο ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι απόλυτα συμμορφωμένος. Συγκεκριμένα, τα τροχόσπιτα, τα τρέιλερ, οι μπαγκαζιέρες, καθώς και συγκεκριμένων τύπων γεωργικά μηχανήματα υποχρεούνται να φέρουν τις δικές τους πινακίδες κυκλοφορίας και τη σχετική άδεια, ανεξάρτητα από τα κυρίως οχήματα από τα οποία έλκονται. Η Υπουργική Απόφαση 2805/2021 τα κατηγοριοποιεί ως ανεξάρτητα οχήματα, άρα θα πρέπει να καλύπτονται και από ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Πώς βγάζω πινακίδες για το τρέιλερ;

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει ορισμένα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών. Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται, είναι:

  • Αίτηση για την άδεια κυκλοφορίας, συμπληρωμένη
  • Το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης
  • Τέσσερις περιμετρικές φωτογραφίες του ρυμουλκούμενου (διαστάσεις 7x10 cm) στις οποίες θα πρέπει να διακρίνεται ευκρινώς η πίσω, η πλάγια και η εμπρός όψη του, μαζί με τα φώτα, τη θέση πινακίδας και τη διάταξη σύνδεσης με το όχημα. Επίσης, θα πρέπει να διακρίνεται ο αριθμός πλαισίου.

Αν δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου, η Διεύθυνση Μεταφορών χορηγεί τον ειδικό αριθμό αναγνώρισης των 17 ψηφίων και στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επισκεφθεί ξανά την υπηρεσία, έχοντας:

  • Βεβαίωση μηχανικού ότι χάραξε τον αριθμό πλαισίου
  • Φωτογραφίες (διαστάσεις 7x10 cm) στις οποίες διακρίνεται ο αριθμός πλαισίου
  • Αποτύπωμα του χαραγμένου αριθμού πλαισίου

Πώς μπορώ να ασφαλίσω ένα τρέιλερ;

Μόλις παραλάβει την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια του, ο ιδιοκτήτης του τρέιλερ μπορεί να απευθυνθεί στον ασφαλιστή του προκειμένου να ασφαλίσει το ρυμουλκούμενο για αστική ευθύνη. Αν δεν συνεργάζεται με κάποιον ασφαλιστή, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη διαδικασία μέσα από τις γνωστές, διαδικτυακές πλατφόρμες ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά προκειμένου να καθοδηγηθεί από έναν έμπειρο εργαζόμενο.

Δείτε ακόμη: Κοτσαδόρος - Τι να κάνεις για να μην είσαι παράνομος

Η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη, ούτε απαιτεί χρόνο. Η ασφάλιση του ρυμουλκούμενου γίνεται άμεσα, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις από τον πελάτη. Ύστερα από την ασφάλισή του, το τρέιλερ θα μπορεί να ρυμουλκείται από οποιοδήποτε ικανό όχημα, δίχως να υπάρχει περιορισμός.