Δίπλωμα Οδήγησης 2023: Τα 7 Πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις

Λύνουμε κάθε απορία σχετικά με την έκδοση διπλώματος ή την ανανέωσή του. Βρείτε τα δικαιολογητικά και όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

 • -
 • -

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για έκδοση διπλώματος; Πως το ανανεώνω; Πως βγάζω ψηφιακό αντίγραφο; Ποιο είναι το κατώτατο όριο ηλικίας; Αυτές και πολλές ακόμη ερωτήσεις περιβάλλουν το κεφάλαιο με τίτλο Άδεια οδήγησης, κι εδώ θα απαντήσουμε σε κάθε μία από αυτές. Ό,τι μπορεί να χρειαστείτε για το συγκεκριμένο θέμα θα το βρείτε παρακάτω:

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου; (άδεια κατηγορίας Β)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 17 έτη. Τότε θα μπορεί να υποβληθεί σε θεωρητική και πρακτική εξέταση. Σε περίπτωση επιτυχίας, τότε προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους, οπότε και τους χορηγείται το κανονικό έντυπο άδειας οδήγησης. Έως τότε, θα μπορούν να οδηγήσουν μόνο εντός των συνόρων της περιφέρειας της κατοικίας τους, μαζί με έναν έμπειρο συνοδηγό ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα για τουλάχιστον πέντε χρόνια, να έχει «καθαρό» point system και να είναι τουλάχιστον 25 ετών.

2. Τι οχήματα μπορώ να οδηγήσω με δίπλωμα αυτοκινήτου; (άδεια κατηγορίας Β)

Δικαίωμα οδήγησης για:

 • Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού
 • Φορτηγά έως 3.500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 κιλών

3. Πόσα μαθήματα πρέπει να πραγματοποιήσει ο υποψήφιος οδηγός;

Τα ελάχιστα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα είναι 21 και τα αντίστοιχα πρακτικά είναι 25. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ήδη στην κατοχή του άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας (ασχέτως κατηγορίας), και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η παρακολούθηση 18 μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

4. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση διπλώματος;

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής
 • Παράβολο αξίας 60 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά
 • Παράβολο 10 € από Δημόσιο Ταμείο για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση
 • Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου (18,00 € αν πρόκειται για αρχική κατάθεση και 27,02 € αν πρόκειται για επέκταση) για την παραλαβή της άδειας οδήγησης (σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς)
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
 • Άδεια οδήγησης, αν υπάρχει και φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.

5. Για πόσα χρόνια ισχύει το δίπλωμα;

Οι άδειες οδήγησης για την κατηγορία Β έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη και απαιτείται εξέταση από γιατρούς των ειδικοτήτων: Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου τουλάχιστον, σύμφωνα με το αρθ. 74 παρ.1 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α').

6. Πως βγάζω αντίγραφο ή ανανεώνω το δίπλωμά μου;

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι πλέον ανοικτή σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Για να ανανεώσει κάποιος την άδεια οδήγησης πρέπει να εισέλθει αρχικά στην σελίδα https://drivers-vehicles.services.gov.gr/. Αφού συμπληρώσει τους κωδικούς Taxisnet, απευθείας θα δει στην οθόνη το δίπλωμα οδήγησης και στην αριστερή πλευρά αν επιθυμεί να προβεί σε Αντικατάσταση της άδειας οδήγησης, να λάβει Αντίγραφο λόγω φθοράς ή Αντίγραφο λόγω απώλειας ή κλοπής, όπως ακριβώς στην παρακάτω φωτογραφία. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και σε κατευθύνει βήμα προς βήμα.

Όσοι πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν, επιπλέον, τη δυνατότητα να ελέγξουν πληροφορίες, όπως αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν οφείλουν να περάσουν τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) ή μέχρι πότε είναι ασφαλισμένο το όχημα τους.

Όσο για την Ανανέωση της άδειας οδήγησης, το online σύστημα ενημερώνει αυτόματα πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αν έχει λήξει λόγω ηλικίας ή ιατρικού σκοπού, η πλατφόρμα ενημερώνει για τις ειδικότητες των ιατρών που χρειάζεται να γνωμοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος για την ικανότητα του να οδηγεί και τους χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN). Στη συνέχεια, επισκέπτεται τους γιατρούς, στους οποίους γνωστοποιεί τον τετραψήφιο PIN, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση και ο κάθε γιατρός να ενημερώσει ηλεκτρονικά την εφαρμογή με το αποτέλεσμα.

Εφόσον κριθεί ικανός για οδήγηση από όλους τους γιατρούς, ο πολίτης ενημερώνεται από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ότι μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση εντός έξι μηνών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά με την επισύναψη φωτογραφίας, δείγματος υπογραφής και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου παράβολου.

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες από τους υπαλλήλους των Περιφερειών, ο πολίτης λαμβάνει εκ νέου SMS και email, όπου και ενημερώνεται για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

7. Ποια είναι τα βήματα για την ανανέωση διπλώματος;

Μπορείτε να ζητήσετε την ανανέωση της ελληνικής άδειας οδήγησης σας, όταν έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει τους επόμενους δύο μήνες. Θα χρειαστεί:

 • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • να μεταφορτώσετε την φωτογραφία σας και δείγμα της υπογραφής σας
 • να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο
 • να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
 • το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail)
 • ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με:

A. Διαδικασία ιατρικής εξέτασης

 • με την είσοδό σας στην εφαρμογή, σας χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεστε για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται εξέταση
 • επισκέπτεστε τους ιατρούς, και τους γνωστοποιείτε τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που σας έχει χορηγηθεί, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
 • με την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή
 • η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται
 • εφόσον έχετε κριθεί ικανός/ή από όλους τους γιατρούς ενημερώνεστε από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα (sms) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση σας εντός (6) μηνών που διαρκούν τα πιστοποιητικά των γιατρών

Β. Ολοκλήρωση αίτησης

 • θα πρέπει να μεταφορτώσετε την προβλεπόμενη φωτογραφία και αρχείο με την σκαναρισμένη φυσική σας υπογραφή
 • στην συνέχεια θα πρέπει να εκδώσετε και να πληρώσετε το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο

Γ. Παραλαβή νέας άδειας

 • επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης
 • την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την παλιά άδεια οδήγησης
 • σε όλα τα βήματα, η εφαρμογή σας ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS.

_______

Δείτε κι άλλα θέματα και λύστε απορίες για το δίπλωμα οδήγησης: