Προσωρινό Δίπλωμα Οδήγησης - Πόσο Ισχύει, τι Δικαιολογητικά χρειάζεται

Ενημερώσου για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορείς να την χρησιμοποιήσεις ώστε να αποφύγεις τυχόν κυρώσεις.

  • -
  • -

Εδώ και μερικά χρονιά, όλοι οι νέοι οδηγοί που μόλις ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης, μπορούν από την επόμενη κιόλας ημέρα να αποκτήσουν μία προσωρινή άδεια οδήγησης έως ότου εκδοθεί η κανονική. Αντίστοιχα σύμφωνα με τον νόμο προσωρινό δίπλωμα οδήγησης μπορούν να έχουν όσοι υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για:

  • ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της,
  • έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής,
  • προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β΄ της ελληνικής άδειας οδήγησης,
  • άρση του κωδικού 114,
  • μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης,
  • περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης.

Δείτε ακόμη: Κατηγορίες διπλώματος οδήγησης: Τι οχήματα μπορείς να οδηγήσεις

Για πόσο όμως μας καλύπτει το προσωρινό δίπλωμα οδήγησης;

Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα για το οποίο καλύπτει τον οδηγό νομικά η χρήση προσωρινής άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα. Οι 6 μήνες αποτελούν το νέο μέγιστο χρονικό όριο ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεως της νέας απόφασης. Πιο συγκεκριμένα η ΚΥΑ αναφέρει ότι:

  • Το χρονικό διάστημα μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης που εκδίδονται (ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών) από την 22η Ιουνίου 2022 και έκτοτε, ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου «https://prosorini-adeiaodigisis.yme.gov.gr» ή σε έγχαρτη μορφή από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανακαθορίζεται από τέσσερις (4) σε έξι (6) μήνες.
  • Η ανωτέρω μεταβολή εφαρμόζεται και αναδρομικά για τις προσωρινές άδειες που έχουν εκδοθεί έως και έξι (6) μήνες προ της δημοσίευσης (22-06-2022) της νέας αποφάσεως. Παράδειγμα: Η ισχύς εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργηθείσα την 24η Ιανουαρίου 2022 και στο οποίο αναγράφεται ως ημερομηνία λήξης η 24η Μαΐου 2022 παρατείνεται αυτοδίκαια έως και την 24η Ιουλίου 2022.

Δείτε ακόμη: Δίπλωμα οδήγησης: Ένας πλήρης οδηγός

Υπάρχει περίπτωση να ισχύει μία προσωρινή άδεια οδήγησης για περισσότερο από 6 μήνες;

Ναι εάν πρόκειται για νέο οδηγό ηλικίας κάτω των 18 ετών. Μετά και την εφαρμογή του νομοσχεδίου «Οδηγώντας με Ασφάλεια», το νέο κατώτατο όριο ηλικίας για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ήτοι τα 17 έτη. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β, μπορούν να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις, αλλά και στις πρακτικές δοκιμασίες. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους, οπότε και τους χορηγείται το κανονικό έντυπο άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...