Ποιοι δικαιούνται να οδηγούν με την προσωρινή άδεια

Η διαδικασία για την έκδοσή της – Έχει διάρκεια έως 4 μήνες

  • -
  • -
Ποιοι δικαιούνται να οδηγούν με την προσωρινή άδεια
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Με την ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια εγκρίθηκε και η ρύθμιση για την προσωρινή άδεια οδήγησης. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ελπίζει ότι θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πολύμηνης καθυστέρησης στην έκδοση των κανονικών διπλωμάτων οδήγησης.

Η ηλεκτρονική χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμη το αργότερο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θα υπάρξει σχετική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου ώστε οι επιτυχόντες στις εξετάσεις να μπορούν είτε να εκτυπώνουν την προσωρινή άδεια είτε να την κατεβάζουν στο κινητό τους. Μέχρι τότε το έντυπο της προσωρινής άδειας θα εκτυπώνεται από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Ποιοι επιτρέπεται να οδηγούν με προσωρινή άδεια;

Α) Όσοι πέτυχαν στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για χορήγηση αρχικής ή επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία

Β) Όσοι υπέβαλαν στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας οδήγησης, έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής, μεταβολή στοιχείων, περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης.

Πώς χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης;

Ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αίτηση των δικαιούχων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στο ΠΣ. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του δικαιούχου στην κατά τόπο αρμόδιο υπηρεσία Μεταφορών, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος – αφού ελέγξει την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών – καταχωρεί αυθημερόν το γεγονός της πληρότητας στο ΠΣ. Κατόπιν ο δικαιούχος μετά την ταυτοποίησή του από το ΠΣ υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, για τη λήψη της προσωρινής άδειας σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

Μπορώ να οδηγώ και στο εξωτερικό;

Όχι, με τον προσωρινή άδεια επιτρέπεται η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως την παραλαβή της κανονικής άδειας οδήγησης.

Για πόσο καιρό μπορώ να οδηγώ με την προσωρινή άδεια;

Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.

Τι άλλα έγγραφα πρέπει να έχω μαζί μου κατά την οδήγηση;

Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια άλλης κατηγορίας, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία.

Πώς θα γίνεται ο έλεγχος από τα όργανα της Τροχαίας;

Τα αρμόδια όργανα έχουν δικαίωμα εξουσιοδοτημένου χρήστη στο ΠΣ του Υπουργείου, αναφορικά με τον έλεγχο των στοιχείων ταυτοποίησης του δικαιούχου και την επιβεβαίωση της επιτυχίας του στις εξετάσεις. Η διαδικασία ελέγχου διενεργείται επιτόπου. 

Τι γίνεται αν υποπέσω σε παράβαση που συνεπάγεται την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης;

Στην πρώτη περίπτωση, ο κάτοχος της προσωρινής άδειας στερείται του δικαιώματος να οδηγεί για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τόσο με την προσωρινή όσο και με την υπό έκδοση άδεια οδήγησης. Τυχόν εκδοθείσα άδεια οδήγησης κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παραδίδεται άμεσα από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο (Τροχαία) και επιστρέφεται στον κάτοχό της σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο οδηγός στερείται τόσο του δικαιώματος χορήγησης της κανονικής άδειας όσο και της δυνατότητας οδήγησης με προσωρινή άδεια.

Ποια είναι η ποινή για κατοχή πλαστής ή παραποιημένης προσωρινής άδειας οδήγησης;

Όποιος βρεθεί να κατέχει πλαστή η παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα (φυλάκιση και χρηματική ποινή). Επιπλέον, αφαιρείται το δικαίωμα οδήγησης με προσωρινή άδεια οδήγησης καθώς και η ισχύουσα άδεια που τυχόν κατέχει και επιβάλλεται το μέτρο της αφαίρεσης του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστημα 1 έτους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται αφαίρεση του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για 5 έτη.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...