Ανάκληση VW Polo 2010-2014

Για αντικατάσταση του φίλτρου Diesel

  • -
  • -
Ανάκληση VW Polo 2010-2014

H Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας αυτοκινήτων Audi στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκτελούν πρόγραµµα ελέγχου αυτοκινήτων VW Polo. Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 3764 οχήµατα, που παρήχθησαν από 2010 έως 2014, στα οποία λόγω των παλµικών δονήσεων πίεσης που προκύπτουν στους αγωγούς καυσίµου, να προκληθεί ρωγµή στο καπάκι του φίλτρου καυσίµου Diesel και στη συνέχεια έλλειψη στεγανότητας καυσίµου Σε όλα τα πληττόµενα οχήµατα πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο καυσίµου Diesel. Μέχρι στιγµής έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα µεµονωµένες αντίστοιχες περιπτώσεις. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενηµέρωσης των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων, µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service Volkswagen της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι Καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την «24ωρη Γραµµή επικοινωνίας Volkswagen» στο τηλέφωνο 210 9981100.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...