Δίπλωμα μηχανής: Όλες οι κατηγορίες – Αναλυτικά τα παράβολα και τα κόστη

Τα διπλώματα για μοτοσυκλέτα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Ας δούμε πόσα χρήματα απαιτούνται για καθένα από αυτά.

 • -
 • -

Στην Ελλάδα, η χρήση του δικύκλου είναι αρκετά διαδεδομένη. Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν χρήση μοτοσυκλέτας και αρκετοί εκείνοι που επιθυμούν να αποκτήσουν. Για να το πράξουν ωστόσο και να μπορούν να κινηθούν νόμιμα στον δημόσιο δρόμο, απαιτείται να έχουν στην κατοχή τους την ανάλογη άδεια οδήγησης.

Δίπλωμα για μηχανή, για να αποκτήσεις πρέπει να πληροίς κάποιες προϋποθέσεις. Οι άδειες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες και αφορούν την ηλικία του ενδιαφερόμένου αλλά και τον κυβισμό κάθε διτρόχου, όπως αναφέρουμε παρακάτω: 

 • Δίπλωμα Μοτοποδηλάτου (Δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ): Από 16 ετών - έως 50 cc
 • Δίπλωμα Μηχανής (Δίπλωμα κατηγορίας Α1): Από 18 ετών- έως 125 cc
 • Δίπλωμα Μηχανής (Δίπλωμα κατηγορίας Α2): Από 20 ετών - έως 400 cc
 • Δίπλωμα Μηχανής (Δίπλωμα κατηγορίας Α): Από 24 ετών - απεριόριστα κυβικά

Τι μηχανές μπορώ να οδηγήσω με δίπλωμα αυτοκινήτου;

Όταν η ισχύς δεν ξεπερνά τα 4 kW (5,44 ίπποι) και η τελική ταχύτητα φτάνει μέχρι τα 45 km/h, ο νόμος αντιμετωπίζει το δίκυκλο ως μοτοσυκλέτα 50 κ.εκ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται δίπλωμα μοτοσυκλέτας ΑΜ και η ελάχιστη ηλικία είναι στα 18 έτη (ή 16 έτη αν υπογράψει ο κηδεμόνας). Εναλλακτικά, κάποιος μπορεί να οδηγήσει τα συγκεκριμένα δίκυκλα και χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας, αρκεί να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου για πάνω από 6 χρόνια και να είναι τουλάχιστον 27 ετών.

mixani

Το δίπλωμα αυτοκινήτου είναι αρκετό και στην κατηγορία Α1. Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 18 χρόνια και η ισχύει η κατοχή της άδειας οδήγησης για τουλάχιστον 6 χρόνια και η ελάχιστη ηλικία των 27 ετών. Σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει ο οδηγός να κάνει και 5 ώρες μάθημα για οδήγηση δίκυκλου. Ωστόσο, δεν υπάρχει η απαίτηση για συμμετοχή σε εξετάσεις.

Στις κατηγορίες Α2 και Α, είναι υποχρεωτική η κατοχή διπλώματος οδήγησης μοτοσυκλέτας.

Δείτε εδώ: Σε ποια ηλικία πρέπει να παραδώσω οριστικά το δίπλωμα οδήγησης

Πόσο κοστίζει να βγάλω δίπλωμα μηχανής ΑΜ

Αν είστε 16 ετών και έχετε υπογραφή κηδεμόνα, τότε για να βγάλετε δίπλωμα μηχανής ΑΜ πρέπει να παρακολουθήσετε υποχρεωτικά θεωρητικά υποχρεωτικά μαθήματα (21 ώρες KOK και 11 ώρες ΜΟΤΟ), καθώς και 14 ώρες πρακτικά μαθήματα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)

Τα παράβολα που πρέπει να προσκομίσετε μέσω του e-paravolo είναι:

 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60 €
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30 €
 • Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18 €
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15 €
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ: 138 € 

Πόσο κοστίζει να βγάλω δίπλωμα μηχανής Α1

Αν είστε 18 ετών και επιθυμείτε να βγάλετε δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc, πρέπει να παρακολουθήσετε θεωρητικά μαθήματα (21 ώρες KOK και 11 ώρες ΜΟΤΟ) και 14 ώρες πρακτικά μαθήματα. Επίσης, απαιτούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)

Τα παράβολα που απαιτούνται είναι:

 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60 €
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30 €
 • Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18 €
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15 €
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ: 138 € 

mixani

Πόσο κοστίζει να βγάλω δίπλωμα μηχανής για κατηγορία Α

Το κόστος για την έκδοση διπλώματος μοτοσυκλέτας διαφέρει σε κάθε κατηγορία. Τα ποσά που καλείται να δώσει ο υποψήφιος οδηγός για παράβολα, βεβαιώσεις από γιατρούς και λοιπά έγγραφα, εξαρτώνται από τις προδιαγραφές. Ας τα δούμε αναλυτικά:

Δίπλωμα μηχανής χωρίς καμία άλλη άδεια οδήγησης

Αν αυτό είναι το πρώτο δίπλωμα που βγάζετε, τότε θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε θεωρητικά μαθήματα οδήγησης (21 ώρες KOK και 11 ώρες ΜΟΤΟ) και 14 ώρες πρακτικά μαθήματα οδήγησης. Παράλληλα, πρέπει να έχετε τα εξής δικαιολογητικά:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Βιβλιάριο Υγείας
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)
 • Α.Φ.Μ.

Τα παράβολα που απαιτούνται είναι

 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50 €
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30 €
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 10 €
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 10 €
 • Παράβολο παραλαβής διπλώματος αξίας 18 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ: 118 €

Δίπλωμα Μηχανής Α ενώ έχω δίπλωμα αυτοκινήτου

Σε αυτή την περίπτωση, η αξία των παραβόλων που πρέπει να πληρώσετε είναι χαμηλότερη και τα δικαιολογητικά περίπου τα ίδια. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσετε 11 ώρες θεωρητικά και 12 ώρες πρακτικά.

Ειδικότερα χρειάζεστε τα εξής δικαιολογητικά: 

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)
 • Α.Φ.Μ.

Τα παράβολα είναι:

 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30 €
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 10 €
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 10 €
 • Παράβολο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ: 77,02 €

Διαβάστε επίσης: Μοτοσυκλέτες: Είναι νόμιμο να περνούν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα

mixani

Έχω δίπλωμα Α1 και θέλω να κάνω επέκταση

Αν έχετε δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2 και θέλετε να το επεκτείνετε για να οδηγείτε νόμιμα μοτοσυκλέτα απεριορίστων κυβικών, πρέπει να κάνετε 7 ώρες πρακτική εκπαίδευση χωρίς θεωρητικά. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσετε είναι:

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)
 • Α.Φ.Μ.

Όσον αφορά στα παράβολα απαιτούνται:

 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30 €
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 10 €
 • Παράβολο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ: 67,02 €