Πώς σφραγίζονται τα πρατήρια για νοθευμένα καύσιμα; Πόσες μέρες, τι ισχύει

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν συνεχώς εφόδους σε πρατήρια υγρών καυσίμων, έχοντας βάλει «λουκέτο» σε ορισμένες επιχειρήσεις. Πότε όμως τα σφραγίζουν και πώς;

 • -
 • -

Τα λαθραία και νοθευμένα καύσιμα αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Αρκετές επιχειρήσεις επιχειρούν να εξαπατήσουν τους πολίτες και τις Αρχές, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην παραβατικότητα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει ειδικά μέτρα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Όταν ο ελεγχόμενος κάτοχος άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, διαπιστώνεται ότι κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον έλεγχο για χρονικό διάστημα από 10 έως 90 ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Παράλληλα, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

Οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύπτει από τον εργαστηριακό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι οι εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΗΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

 • μέχρι 5.000 λίτρα - 10 ημέρες
 • από 5.000 έως 20.000 λίτρα - 30 ήμερες
 • από 20.000 έως 45.000 λίτρα -  50 ήμερες
 • Άνω των 45.000 λίτρων - 90 ημέρες


Πώς γίνεται η σφράγιση των πρατηρίων

Η σφράγιση επιβάλλεται σε όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου ή όποιας άλλης εγκατάστασης, με ειδικές σφραγίδες και αυτοκόλλητες ταινίες στην κεντρική είσοδο και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες ταινίες αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά και τα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας.

Δείτε εδώ: ΑΑΔΕ: Νέο λουκέτο σε βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή

pratirio

Τα νοθευμένα καύσιμα πρέπει να απαντλούνται υποχρεωτικά με ειδικές διαδικασίες και με δαπάνες του ιδιοκτήτη του πρατηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό θα είναι σφραγισμένο, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα μπορεί να λειτουργεί μετά το πέρας της σφράγισής της. Αναλυτικότερα, ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, υποχρεούται να απαντλήσει από τις εγκαταστάσεις τα νοθευμένα και κατασχεμένα καύσιμα τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη σφράγιση, προς καταστροφή σε αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων, εντός του χρονικού διαστήματος της σφράγισης, υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση προς την τελωνειακή αρχή που προέβη στη σφράγιση.

Τα στοιχεία του παραβάτη δημοσιοποιούνται για να ενημερώνονται οι πολίτες

Η ΑΑΔΕ, τηρώντας το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της (www.aade.gr) για ένα έτος τα στοιχεία των παραβατών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες.

Τα στοιχεία, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι:

 • Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός του τίτλος
 • Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση  
 • Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης
 • Η περιγραφή της παράβασης
 • Η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε
 • Το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης
 • Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης
 • Ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων


Πότε ανοίγει ξανά το πρατήριο καυσίμων

Μετά το πέρας του χρόνου επιβολής σφράγισης και με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί όλη η διαδικασία, διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε την σφράγιση, αποσφράγιση, με τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης απόφασης αποσφράγισης.

Δείτε εδώ τα πρόστιμα για τα πρατήρια που κλέβουν

Στην απόφαση αποσφράγισης αναφέρονται:

 1. τα στοιχεία της απόφασης και της έκθεσης σφράγισης
 2. τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δεν δύναται να είναι κατώτερος των 2 ατόμων
 3. ο λόγος αποσφράγισης
 4. η ημερομηνία και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.


Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης με την ένδειξη της σφράγισης, καθώς και περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, και αποκόπτεται το γαλβανισμένο σύρμα.

Πηγή: popek.gr