Υποχρεωτικά φορτιστές σε όλα τα κτίρια - Πότε θα μπουν; Ποιους αφορά;

Φορτιστές σε όλα τα κτίρια θα μπαίνουν υποχρεωτικά από εδώ και πέρα, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο εύκολη η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

  • -
  • -

Η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων στο σπίτι και τον χώρο εργασίας θα γίνει ευκολότερη για τους οδηγούς αυτοκινήτων και φορτηγών τα επόμενα χρόνια, μετά την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η οδηγία αποσκοπεί στο να θέσει την Ευρώπη σε τροχιά για να επιτύχει τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του κτιριακού τομέα έως το 2050, καθορίζοντας φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν όλα τα νέα και ανακαινισμένα κτίρια.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/bac0d4aaed749cbac43b6fd9444827f8.jpeg

Οι προδιαγραφές για τους υποχρεωτικούς φορτιστές, ανάλογα με το είδος του κτιρίου

Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν οι διατάξεις για τη βιώσιμη κινητικότητα. Όλα τα νέα κτίρια, καθώς και τα υπάρχοντα κτίρια που υποβάλλονται σε σημαντική ανακαίνιση, πρέπει τώρα να εγκαταστήσουν προ-καλωδίωση για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή, πρέπει να καλύπτει όλους τους απαραίτητους τομείς για την εγκατάσταση φορτιστών, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης δεδομένων, των καλωδίων και όπου απαιτείται, των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε ακόμα: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πόσο κοστίζει η φόρτιση στο σπίτι;

Τουλάχιστον ένας φορτιστής ανά πέντε θέσεις στάθμευσης

Συγκεκριμένα, όλα τα νέα κτίρια κατοικιών αλλά και όσα ανακαινίζονται, αν έχουν περισσότερες από πέντε θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν ενεργό φορτιστή για κάθε πέντε θέσεις και προ-καλωδίωση για τουλάχιστον το ήμισυ όλων των θέσεων.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/d56ccd97b044301d0e2ef63d7549c02a.jpg

Επιπλέον, τα νέα και ανακαινισμένα κτίρια γραφείων με περισσότερες από πέντε θέσεις στάθμευσης υποχρεούνται να εγκαταστήσουν τουλάχιστον έναν φορτιστή για κάθε δύο θέσεις στάθμευσης.

Οι προθεσμίες για την εγκατάσταση των φορτιστών στα κτίρια

Η οδηγία θέτει επίσης στόχο για τα υπάρχοντα μη κατοικημένα κτίρια με περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης να διαθέτουν τουλάχιστον έναν φορτιστή ανά 10 θέσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2027 και προ-καλωδίωση για το 50% των θέσεων. Επιπλέον, τα κτίρια που ανήκουν ή κατέχονται από δημόσιους φορείς πρέπει να διαθέτουν προ-καλωδίωση για τουλάχιστον το ήμισυ των θέσεων στάθμευσης τους έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/1e7a813a685478772fdff51ccaf7d6ce.jpg

Οι φορτιστές στα κτίρια θα κάνουν ακόμα πιο εύκολη την ηλεκτροκίνηση

Ο Maciej Mazur, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Ηλεκτροκίνηση, δήλωσε: «Η EPBD αποτελεί θεμελιώδες νομοθετικό κείμενο, που εισάγει πολύ αναγκαίους στόχους στους τομείς της προ-καλωδίωσης και εγκατάστασης σημείων φόρτισης σε ορισμένους τύπους κτιρίων, τόσο μη κατοικημένων όσο και κατοικημένων. Αποτελεί μια ευκαιρία για πραγματική αλλαγή, καθιστώντας τη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων μια βιώσιμη, αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον πραγματικότητα για όλους».

Οι κανονισμοί της EPBD θα απαιτήσουν από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει όλα τα εμπόδια στην εγκατάσταση φορτιστών, ώστε το δίκτυο να επεκταθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, προκειμένου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μπορούν να φορτίσουν εύκολα, παντού.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...