Τέλη κυκλοφορίας 2022: Πώς κάνουμε δήλωση ακινησίας - κατάθεση πινακίδων

Η κουραστική διαδικασία της κατάθεσης πινακίδων του παρελθόντος, σήμερα έχει αντικατασταθεί από την εύκολη δήλωση ακινησίας μέσω υπολογιστή.

  • -
  • -
Τέλη κυκλοφορίας 2022: Πώς κάνουμε δήλωση ακινησίας - κατάθεση πινακίδων

Οι ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2022 για το αυτοκίνητό τους, μπορούν να δηλώσουν πως θα το κρατήσουν σε ακινησία, πανεύκολα: Η κατάθεση πινακίδων έχει αντικατασταθεί από τη δήλωση ακινησίας μέσω της πλατφόρμας myCAR. Από το ίδιο περιβάλλον στο οποίο πληρώνονται και τα τέλη κυκλοφορίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία το όχημά τους, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούν τη ΔΟΥ. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται μόνο η χρήση των κωδικών του TAXISnet.

Στην πλατφόρμα myCAR, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο υπηρεσιών:

1. Στην κατηγορία «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων» έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για:

  • πληροφορίες για τα οχήματά τους,
  • τους κωδικούς πληρωμής τελών κυκλοφορίας για αυτά,
  • τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων 1.4. να λάβουν τη σχετική βεβαίωση για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος

2. Στην κατηγορία «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» έχουν τη δυνατότητα:

  • να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ι.Χ. οχήματα σε ψηφιακή ακινησία
  • να άρουν την ψηφιακή ακινησία
  • να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις ακινησίας

Προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία, θα πρέπει να βρίσκονται σε κυκλοφορία, με τις πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2022

Για ποιες περιπτώσεις η θέση οχήματος σε ακινησία ή η άρση αυτής δηλώνεται μόνο στις εφορίες;
    α. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος
    β. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό
    γ. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί
    δ. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού
    ε. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή
    στ. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος ( ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση
    ζ. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας
    η. Πλειστηριασμού του οχήματος
    θ. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου
    ι. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.

Προσοχή στα πρόστιμα: Φθάνουν έως τις 30.000 ευρώ

Όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου τριπλασιάζεται, δηλαδή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...