Να αρχίσουν και πάλι οι εξετάσεις οδήγησης ζητά το Υπουργείο Μεταφορών

Τι αναφέρεται στην επιστολή προς την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

  • -
  • -
Να αρχίσουν και πάλι οι εξετάσεις οδήγησης ζητά το Υπουργείο Μεταφορών

Περίπου 50.000 άτομα αναμένουν τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, προκειμένου να πάρουν το δίπλωμά τους. Η διακοπή κάθε δραστηριότητας λόγω του κορονοϊού έχει προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα στις διαδικασίες, το οποίο θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα για να λυθεί, όταν παύσουν τα περιοριστικά μέτρα.

Έτσι, με επιστολή του προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Α. Σκέρτσο, ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Δημήτριος Μαρίτσας, ζητεί να ξεκινήσουν και πάλι οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, με την τήρηση βέβαια των μέτρων.

Αναλυτικά η επιστολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε σχετικά την προτεινόμενη τροποποίηση επί της ΚΥΑ υπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992 (Β’ 186) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00» για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, οι οποίες επισημαίνονται. Ειδικότερα: Άρθρο 1 παρ. 1. Πεδίο Δραστηριότητας Νο 29 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών - Δραστηριότητες σχολών οδηγών αυτοκινήτων - Δραστηριότητες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ) - Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

  • · Αναστέλλεται η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β. ·

Επιτρέπεται η διενέργεια:

μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών και περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων /επιβατών, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής έως πέντε (5) υποψηφίων και τήρησης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών, υπό την προϋπόθεση απολύμανσης, μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων, των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

  • · Επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων των κατηγοριών C και D, καθώς και θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση τήρησης των ακολούθων στις αίθουσες εξέτασης:

Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο.

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.

Αερισμός για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

Απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων. \

  • · Επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών και πρακτικών εξετάσεων για απόκτηση Π.Ε.Ι. υπό την προϋπόθεση τήρησης των ακολούθων:

Ορισμός έως και το πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων ανά εξεταστική επιτροπή.

Διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών και των ερωτήσεων εκτός του εκπαιδευτικού οχήματος.

Απολύμανση, μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών, των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

Ειδικά για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α, ο υποψήφιος εξετάζεται φορώντας τον προβλεπόμενο ατομικό εξοπλισμό και ρουχισμό. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο επενδύτη (μπουφάν) ή/και παντελόνι, επιτρέπεται η χρήση αντιστοίχως επιαγκωνίδων, επιγονατίδων και επικαλαμίδων της Σχολής Οδηγών, οι οποίες, με μέριμνα του παριστάμενου εκπαιδευτή, απολυμαίνονται υποχρεωτικά πριν από κάθε χρήση.

Ωράριο λειτουργίας όλων των Σχολών/Κέντρων έως τις 20.00.

Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση:

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου μας, έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός υποψηφίων οδηγών (υπολογίζεται πάνω από 50.000) σε όλη την επικράτεια με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση τους προς διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα να είναι άκρως προβληματική. Για την μερική αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας προτείνουμε την εξαίρεση από την αναστολή λειτουργίας των σχολών οδήγησης, και περαιτέρω την άρση αναστολής εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την θεωρητική τους εξέταση.

Το μέτρο αυτό έχουμε την γνώμη ότι δε θα δημιουργήσει πρόβλημα στον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 δεδομένου ότι οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται για μεν τις μοτοσυκλέτες σε εξωτερικό χώρο, για δε τα επιβατικά οχήματα με την παρουσία εντός του Ι.Χ. εκπαιδευτικού αυτοκινήτου του υποψηφίου, του εκπαιδευτή και ενός μόνο εξεταστή και εφόσον τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες τήρησης αποστάσεων και υγιεινής, όπως αναλύονται στην προτεινόμενη τροποποίηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την ανωτέρω τροποποίηση, την οποία προτείνουμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Ο Διευθυντής του Γραφείου Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Δημήτριος Μαρίτσας

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...