Κίνητρα για εταιρικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει μία σειρά νέων μέτρων που προβλέπουν κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, όσον αφορά την χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

  • -
  • -
Κίνητρα για εταιρικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο και προβλέπει μία σειρά από κίνητρα προς τις εταιρίες και τους εργαζόμενους για τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ένα από αυτά είναι η αύξηση του ορίου λιανικής τιμής μέχρι του οποίου τα εταιρικά αυτοκίνητα δεν φορολογούνται ως παροχές. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:

Αύξηση της λιανικής  τιμής προ φόρων από 12.000 στις 17.000 ευρώ, έτσι ώστε ένα αυτοκίνητο που παραχωρείται σε εργαζόμενο για επαγγελματικό σκοπό, να μην φορολογείται ως παροχή σε είδους.

Θα εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος του εργαζομένου, έτσι ώστε να μην φορολογείται ως παροχή σε είδους η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2/χλμ. προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

Στην επιχείρηση χορηγείται δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα της προσαυξημένης κατά 30% για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2/χλμ. με μέγιστη λιανική προ φόρων έως τις 40.000 ευρώ.

Για τη δαπάνη εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά 30%.

Τέλος, προβλέπονται υψηλοί συντελεστές απόσβεσης για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επιβατηγά, λεωφορεία και αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 gr CO2/χλμ.). Οι συντελεστές κυμαίνονται από 10% έως 25% αναλόγως της κατηγορίας οχήματος.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...