Ανάκληση Lexus GS, IS και LS

Πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου των σωληνώσεων καυσίµου

  • -
  • -
Ανάκληση Lexus GS, IS και LS

H Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων LEXUS GS, IS και LS. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά 457 οχήµατα, παραγωγής:

Μοντέλο: Περίοδος παραγωγής

GS300: 2007/8/28 - 2010/6/16, 2005/5/6 - 2005/5/6

GS350: 2009/7/8 - 2010/7/6

GS450h: 2005/9/26 - 2010/6/22

GS460: 2007/9/28 - 2010/4/20

IS250C: 2008/12/5 - 2010/6/22

IS250: 2007/9/5 - 2010/7/15, 2007/8/31 - 2010/6/21

IS-F: 2007/7/13 - 2010/6/25

LS460: 2007/6/20 - 2010/6/22, 2008/6/27 - 2010/6/29

LS460L: 2008/9/1 - 2010/7/15, 2007/5/21 - 2009/10/26

LS600h: 2006/11/2 - 2010/6/11

LS600hL: 2006/12/1 - 2010/6/23

Οι σωληνώσεις παροχής καυσίµου στον χώρο του κινητήρα των εµπλεκόµενων οχηµάτων έχουν κατασκευαστεί µε επίστρωση Νικελίου - Φωσφόρου για αντιδιαβρωτική προστασία. Σε ορισµένες περιπτώσεις, σωµατίδια από την εν λόγω επικάλυψη είναι πιθανό να έχουν εναποτεθεί και στην επιφάνεια της φλάντζας που συνδέεται µε τον αισθητήρα πίεσης καυσίµου. Σε αυτή την περίπτωση, οι στεγανοποιητικές ιδιότητες της φλάντζας µπορεί να εξασθενήσουν µε αποτέλεσµα την πιθανότητα διαρροής, όταν το όχηµα βρίσκεται εν λειτουργία. Εάν αυτό συµβεί ταυτόχρονα µε την παρουσία µιας εξωτερικής πηγής ανάφλεξης στον ίδιο χώρο, υπάρχει η πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα ανωτέρω θέµατα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Lexus σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808000 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...