Ποια οχήματα απαγορεύεται να παρκάρουν στον δρόμο πάνω από 24 ώρες;

Στον δημόσιο δρόμο, ακόμη κι αν υπάρχει διαγράμμιση δεν μπορεί να παρκάρει οποιοδήποτε όχημα. Ο νόμος σχετικά με τη στάση και τη στάθμευση, είναι ξεκάθαρος.

  • -
  • -

Πόσες φορές δεν έχουμε δει μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά, παρκαρισμένα στην άκρη του δρόμου μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Οι περισσότεροι θεωρούμε πως ένα τέτοιο όχημα έχει σταθμεύσει νομίμως, ωστόσο, η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 34 Παράγραφος 5, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τόνους, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες.

parkarisma

Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγματοποιείται σε κατάλληλους περιφραγμένους χώρους που ορίζονται από τους οικείους δήμους ή κοινότητες, οι οποίοι μεριμνούν και για τη φύλαξή τους, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, στην οποία προβλέπονται και οι δαπάνες φύλαξης και συντήρησης.

Πόσο είναι το πρόστιμο

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου του Άρθρου αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 40 ευρώ. Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των 3 ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο. 

Δείτε ακόμη: Σε ποια πεζοδρόμια μπορούν να παρκάρουν αυτοκίνητα νόμιμα;

Μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών αντικειμένων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως.