Τροχονόμος σε φανάρι: Πότε επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ;

Όσοι κυκλοφορούν στον δρόμο υποχρεούνται να υπακούν στη σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις. Το ερώτημα είναι: Αν υπάρχει φανάρι και τροχονόμος, σε ποιον πρέπει να δίνουν σημασία οι οδηγοί;

  • -
  • -

Στο οδικό δίκτυο και ειδικά μέσα στις πόλεις υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων με τη χρήση λαμπτήρων, οι οποίοι φωτοβολούν εναλλασσόμενα και περιοδικά.

fanari

Οι οδηγοί οφείλουν να κινούν το όχημά τους και να το ακινητοποιούν ανάλογα με το χρώμα των φαναριών. Τι γίνεται ωστόσο, στην περίπτωση που στο σημείο που υπάρχει φωτεινός σηματοδότης εμφανίζεται τροχονόμος για να ρυθμίσει την κυκλοφορία;

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β του Άρθρου 3 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι τροχονόμοι, όταν οι ανάγκες της κυκλοφορίας απαιτούν αυτό, μπορούν να επιβάλουν επιτάχυνση ή επιβράδυνση της κυκλοφορίας ως και διακοπή ή αλλαγή πορείας οχημάτων ή πεζών.

Οι υποδείξεις και τα σήματα που δίνονται από τους τροχονόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία υπερισχύουν των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας ή των πινακίδων σήμανσης στις οδούς ή των διαγραμμίσεων ή συμβόλων στις οδούς ως και των κανόνων κυκλοφορίας γενικά. Οι τροχονόμοι, όταν ρυθμίζουν την κυκλοφορία, πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από απόσταση τόσο κατά τη νύκτα όσο και κατά την ημέρα.

fanari

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχονόμο, κατά τρόπο αντίθετο από τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, γίνεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις λήψης ειδικών και έκτακτων μέτρων.

Δείτε ακόμη: Το μεγάλο λάθος των οδηγών – Χάνεις 700 € και το δίπλωμα για 2 μήνες

Αν δεν είναι δυνατόν, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του τροχονόμου, να σβήσουν οι φωτεινοί σηματοδότες, η ως άνω ρύθμιση γίνεται με σήματα προς τους χρησιμοποιούντες την οδό και αφού βεβαιωθεί ο τροχονόμος ότι από την ενέργειά του αυτή δεν δημιουργείται κίνδυνος ατυχημάτων.

Πόσο είναι το πρόστιμο αν δεν υπακούσεις τον τροχονόμο;

Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς υποχρεούνται να συμμορφώνονται αμέσως με τις υποδείξεις και σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι όταν ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Όποιος οδηγός δεν υπακούσει στα σήμα του τροχονόμου και παραβεί τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.