Τέλη κυκλοφορίας 2024 - Τι πληρώνουν τα αυτοκίνητα από τον ΟΔΔΥ;

Η αγορά ενός αυτοκινήτου ή άλλου οχήματος από τον ΟΔΔΥ είναι μία οικονομική εναλλακτική, όμως το τοπίο με τα Τέλη κυκλοφορίας αυτών των αυτοκινήτων είναι θολό. Τι ισχύει, τελικά;

  • -
  • -

 

Τα αυτοκίνητα, που εκποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον ΟΔΔΥ (η επίσημη ονομασία πλέον είναι ΔΔΔΥ) τραβάνε την προσοχή πολλών, επειδή οι τιμές συνήθως είναι χαμηλές.

Μετά την αγορά από τον άνθρωπο που θα δώσει την καλύτερη προσφορά, το αυτοκίνητο θα πρέπει να περάσει μία σειρά από διαδικασίες για να μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στον δρόμο, όπως ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων, ασφάλεια κ.λπ.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/80e7a002b5c39388611ae05352ac66a7.jpg

Πώς υπολογίζονται τα Τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα από τον ΟΔΔΥ;

Ανάμεσα σε αυτά τα υποχρεωτικά βήματα για να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο νόμιμα, είναι η πληρωμή των Τελών κυκλοφορίας που του αναλογούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς υπολογίζονται τα Τέλη κυκλοφορίας που πρέπει να πληρώσει το αυτοκίνητο; Ισχύει το ίδιο καθεστώς με όλα τα υπόλοιπα;

Δείτε ακόμαΜεταβίβαση αυτοκινήτου: Πληρώνω φόρο για τα χρήματα που θα πάρω από την πώληση;

Η απάντηση είναι όχι. Όταν αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο από τον ΟΔΔΥ ο υπολογισμός των Τελών κυκλοφορίας θα γίνει με βάση όσα ισχύουν για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από το 2006 μέχρι και το 2010, άσχετα από την πραγματική χρονολογία κατασκευής ή πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος.

Έτσι, είτε αγοράσουμε από τον ΟΔΔΥ ένα αυτοκίνητο του 1998, είτε του 2007, είτε του 2020, τα Τέλη κυκλοφορίας για το 2024 θα υπολογιστούν με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και χρησιμοποιώντας τον πίνακα που ισχύει για τα οχήματα της περιόδου 2006 - 2010.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/222dddfaf9a5714b57aa6e4c3c462276.jpg

Εξαιρέσεις και πίνακας υπολογισμού τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα από τον ΟΔΔΥ

Εννοείται ότι από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα ηλεκτρικά και τα οχήματα υδρογόνου που δεν πληρώνουν Τέλη κυκλοφορίας. Από τον κανόνα εξαιρούνται και τα υβριδικά αυτοκίνητα. Σε όσα ο κινητήρας έχει κυβισμό μέχρι 1.549 κ.εκ. τα Τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά. Σε όσα ο κινητήρας είναι από 1.549 κ.εκ. και άνω, τα Τέλη κυκλοφορίας είναι το 60% του ποσού που καλούνται να πληρώσουν τα αντίστοιχα συμβατικά.

Κατηγορία Κυλινδρισμός
κινητήρα
Ετήσια τέλη
κυκλοφορίας
Α' Έως 300 22
Β' 301-785 55
Γ' 786-1.071 120
Δ' 1.072-1.357 135
Ε' 1.358-1.548 255
ΣΤ' 1.549-1.738 280
Ζ' 1.739-1.928 320
Η' 1.929-2.357 690
Θ' 2.358-3.000 920
Ι' 3.001-4.000 1.150
Κ' 4.001 και άνω 1.380

 

Η διάταξη που ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα Τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από τον ΟΔΔΥ

ΠΟΛ 1143/2016 (Πολυγραφημένη Διαταγή)

Άρθρο 4

4. Για τα Επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που εκποιούνται μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ. και τίθενται σε κυκλοφορία ως Ιδιωτικής χρήσης, αυτά καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό κινητήρα τους και σύμφωνα με τον τρίτο πίνακα της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 1 ως κατωτέρω:

Κατηγορία Κυλινδρισμός
κινητήρα
Ετήσια τέλη
κυκλοφορίας
Α' Έως 300 22
Β' 301-785 55
Γ' 786-1.071 120
Δ' 1.072-1.357 135
Ε' 1.358-1.548 255
ΣΤ' 1.549-1.738 280
Ζ' 1.739-1.928 320
Η' 1.929-2.357 690
Θ' 2.358-3.000 920
Ι' 3.001-4.000 1.150
Κ' 4.001 και άνω 1.380

Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον ΟΔΔΥ και τίθενται σε κυκλοφορία ως ΙΧ, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία ταξινόμησής τους σε Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών. Ειδικά προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον ΟΔΔΥ, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.