Ο ΚΟΚ έχει πρόστιμα και για παιδιά!

Τα πρόστιμα είναι ο τρόπος που προβλέπει ο νόμος ώστε να τιμωρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ. Αν και έχουμε συνηθίσει τα πρόστιμα να αφορούν ενήλικες, υπάρχει ένα το οποίο μπορεί να επιβληθεί ακόμα και σε παιδιά 12 ετών.

  • -
  • -

Η οδήγηση στην Ελλάδα επιτρέπεται από την ηλικία των 18 ετών. Εξαίρεση αποτελούν οι έφηβοι ηλικίας 16 ετών και άνω που επιτρέπεται να οδηγήσουν μοτοσικλέτες χαμηλού κυβισμού, αλλά και εκείνοι που είναι 17 ετών και οδηγούν υπό καθεστώς συνοδευόμενης οδήγησης.

Από τα παραπάνω είναι λογικό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα όποια πρόστιμα του ΚΟΚ, δεν αφορούν όσους έχουν ηλικίες μικρότερες των προαναφερθέντων. Εν τούτοις, αν διαβάσουμε προσεκτικά τις διατάξεις θα δούμε ότι υπάρχει περίπτωση να δεχτεί διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 20 ευρώ, ακόμα και ένας 12χρονος.

koritsi-paidi-roller-skate-rollers

Τι επιτρέπεται να οδηγεί ένας 12χρονος ή μία 12χρονη;

Το ζήτημα ξεκινάει από την ηλικία στην οποία επιτρέπεται κάποιος να κυκλοφορήσει με ΕΠΗΟ, δηλαδή με ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards). Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ΚΟΚ, για τα πατίνια η ελάχιστη ηλικία είναι τα 15 έτη, ενώ για τα rollers και τα skateboards η ελάχιστη ηλικία είναι τα 12 έτη.

Δείτε ακόμα: Τράκαρα με ηλεκτρικό πατίνι – Τι πρέπει να κάνω;

Ψάχνοντας περαιτέρω τον ΚΟΚ, βλέπουμε ότι οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. με ηλικία μεγαλύτερη των 12 ετών, θα πρέπει όταν οδηγούν να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου. Φυσικά τα πιο συνηθισμένα έγγραφα τέτοιου τύπου είναι η ταυτότητα και το διαβατήριο.

agori-paidi-efivos-skateboard

Ακριβώς στην επόμενη παράγραφο, ο ΚΟΚ αναφέρει ότι αν κάποιος οδηγεί τα παραπάνω οχήματα και δεν φέρει κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 20 ευρώ.

Ταυτότητα ή διαβατήριο, αλλιώς πρόστιμο 20 ευρώ

Για να το πούμε πιο απλά, όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος με ηλικία από 12 ετών και άνω κυκλοφορήσει με ποδήλατο, rollers, skateboards ή ηλεκτρικό πατίνι (για το τελευταίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών) θα πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο. Αν δεν τα έχει, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 20 ευρώ. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες.

Ακολουθούν τα άρθρα του ΚΟΚ που αναφέρουν τα παραπάνω.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/36ba944743804f640484e0e2dfeba2f6.jpg

Άρθρο 2

Παράγραφος 2

«Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:

α) πατίνια (e-scooters),

β) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards),

Άρθρο 40

Παράγραφος 7

Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. για τα οχήματα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2, πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και για τα οχήματα της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2, την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών.

Άρθρο 100

Παράγραφος 1

… Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. από δώδεκα (12) ετών και άνω υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.

Παράγραφος 2

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα.