Με τράκαρε αυτοκίνητο σχολής οδηγών – Ποιος πληρώνει;

Το να τρακάρεις με ένα αυτοκίνητο σχολής οδήγησης δεν είναι απίθανο. Το θέμα είναι τι ισχύει αν στη θέση του οδηγού κάθεται κάποιος που εκπαιδεύεται και δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

  • -
  • -

Τα αυτοκίνητα των σχολών οδήγησης χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση νέων κυρίως ανθρώπων, που επιθυμούν να λάβουν το δίπλωμα οδήγησης. Αυτοί ο άνθρωποι, προφανώς και είναι τελείως άπειροι στο τιμόνι, οπότε οι οδηγοί των υπολοίπων οχημάτων και μοτοσυκλετών, πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, να τους αφήνουν χώρο και να μην τους προκαλούν επιπλέον στρες και νευρικότητα, δύο αισθήματα τα οποία σύμφωνα με μελέτες, είναι υπεύθυνα για πολλά ατυχήματα.

Ο εκπαιδευτής που στέκεται δίπλα στον μαθητευόμενο, είναι εκεί όχι μόνο για του αναπτύξει δεξιότητες πίσω από το τιμόνι, αλλά και να τον προφυλάσσει. Βέβαια, στους δημόσιους δρόμους, μπορεί να συμβούν πολλά, ακόμη και το όχημα που χειρίζεται ο εκκολαπτόμενος οδηγός να συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Πώς καλύπτεται ο νέος οδηγός και το εκπαιδευτικό όχημα;

Το ζήτημα σε περίπτωση ατυχήματος με εκπαιδευτικό όχημα, είναι τι ισχύει με την ασφάλεια, καθώς αυτός που εκπαιδεύεται δεν έχει λάβει άδεια οδήγησης, οπότε δεν μπορεί να ασφαλιστεί για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. 

asfaleia

Οι σχολές οδήγησης όμως, με τον αναθεωρημένο νόμο Ν.4599/2019, μπορούν να λάβουν πρόσθετη κάλυψη που παρέχει ασφάλιση ιδίων ζημιών σε συνδυασμό με απώλεια εισοδήματος λόγω ζημιάς του εκπαιδευτικού οχήματος από τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών.

Η επιπλέον αυτή ασφάλεια καλύπτει το εκπαιδευτικό όχημα τόσο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οδήγησης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παράγραφο 10 του Άρθρου 4 της νομοθεσίας για τη «Διαδικασία δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών»:

«Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί. Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος, εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης».

Διαβάστε επίσης: Με καλύπτει για κάποιες ημέρες ακόμα η ασφάλεια όταν λήξει;

Με απλά λόγια, μέσω της πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης, τόσο οι σχολές οδήγησης, όσο και ο υποψήφιος οδηγός, αλλά και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου, καλύπτονται από τυχόν ζημιές σε περίπτωση ατυχήματος.