Δακτύλιος 2022: Αναλυτικά η διαδικασία για έκδοση σήματος ελεύθερης εισόδου

Για την ελεύθερη είσοδο των οχημάτων στον δακτύλιο της Αθήνας οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Δείτε αναλυτικά τι ακριβώς απαιτείται.

 • -
 • -

Ο Δακτύλιος της Αθήνας τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό τον περιορισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν στο κέντρο και θα παραμείνει έως και τις 21 Ιουλίου 2023. Μέχρι τότε, είτε εργάζεστε στο κέντρο της πόλης, είτε το επισκέπτεστε σε καθημερινή βάση, για να μπορείτε να κυκλοφορείτε νόμιμα χωρίς κανέναν περιορισμό θα πρέπει το αυτοκίνητό σας να καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το νόμο και να έχετε λάβει το ειδικό σήμα ελεύθερης εισόδου.

sima

Για να εκδώσετε το ειδικό σήμα για να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας, θα πρέπει απαραιτήτως το όχημά σας να ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ηλεκτρικό
 • Εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου
 • Υβριδικό ηλεκτρικό
 • Κατηγορίας Euro 6 με εκπομπές CO2 κάτω από 120 gr/km, εφόσον έχει ταξινομηθεί έως και την 31/12/2020.
 • Κατηγορίας Euro 6 με εκπομπές CO2 κάτω από 145 gr/km, εφόσον έχει ταξινομηθεί για πρώτη φορά από την 01/01/2021 και εφεξής, σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αφού το αυτοκίνητο ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να εισέλθετε στην ηλεκτρονική σελίδα εδώ. Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
 • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
 • τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα


Τι κάνετε αν δεν μπορείτε να βγάλετε το σήμα

Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται το σήμα και ανήκετε στις παραπάνω κατηγορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση daktylios@yme.gov.gr.

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ μπορεί είτε να εκτυπώσει το σήμα είτε να το έχει και στο κινητό του, για να το επιδεικνύει σε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

sima

Αν το όχημα σας δεν ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και δικαιούστε κάποια απο τις λοιπές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, μπορείτε να την αιτηθείτε στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Πώς βγάζουν άδεια οι μόνιμοι κάτοικοι;

Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να προμηθευτούν την ειδική κάρτα εισόδου – εξόδου στον δακτύλιο - εκδίδεται από τον Δήμο Αθηναίων - μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών https://eservices.cityofathens.gr από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, με ελάχιστα κλικ.

Η διαδικασία έκδοσης είναι εξαιρετικά απλή, καθώς η κάρτα δημιουργείται και εξάγεται αυτόματα από το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δε θα χρειαστεί να απευθυνθούν στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας για να παραλάβουν την κάρτα, καθώς μόλις η αίτησή τους γίνει αποδεκτή από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, η κάρτα θα «ανεβαίνει» στην προσωπική τους θυρίδα.

Κάθε κάρτα που εκδίδεται και «ανεβαίνει» στην θυρίδα του αιτούντα, δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα ένα QR code, που χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο. Εφόσον η κάρτα είναι γνήσια, όταν σκαναριστεί το QR code ανοίγει η σχετική ηλεκτρονική σελίδα με τα
 στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με την κάρτα. Σε περίπτωση που είναι πλαστή, το QR code δίνει την πληροφορία ότι η κάρτα δε βρέθηκε.

sima

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
 • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (απλό αντίγραφο). Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι στο όνομα του οδηγού, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όταν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.).


Για την απόδειξη της κατοικίας, κατατίθενται:

 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από τη σελίδα του TAXIS), από την οποία προκύπτει η κύρια κατοικία του δικαιούχου ή σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου (αναφέρεται υποχρεωτικά στο έντυπο Ε1).
 • Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη διεύθυνση, απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένο από ΔΟΥ ή εκτύπωση μέσω TAXIS.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύει μεταβολή στοιχείων από ΔΟΥ.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που τον φιλοξενεί, στην οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (με θεωρημένο το  γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.) ή το Ε1 του ίδιου του ιδιοκτήτη.
 • Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ Ή ΕΥΔΑΠ) ή κινητής τηλεφωνίας (απλά αντίγραφα).
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του οδηγού (απλό αντίγραφο).
 • Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ.


Δείτε εδώ το πρόστιμο αν δεν έχετε το δίπλωμα πάνω σας

Επιπλέον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 14, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κλείνοντας ραντεβού είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά στο 210-5287800.