Ηλεκτρικό scooter: Μπορούν να το οδηγήσουν οι έφηβοι; Τι λέει ο νόμος;

Η στροφή στην ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και τα δίκυκλα. Πόσον ετών πρέπει να είναι κάποιος για να οδηγήσει νόμιμα ένα ηλεκτρικό δίκυκλο; Τι λέει ο ΚΟΚ;

  • -
  • -

Τα ηλεκτρικά δίκυκλα είναι μία εξαιρετική εναλλακτική για την κίνηση μέσα στις πόλεις. Μερικά από τα ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι των βενζινοκίνητων περιλαμβάνουν τα παρακάτω.

Μειώνουν κατά πολύ το κόστος μετακίνησης και κατοχής (λιγότερες βλάβες), κινούνται αθόρυβα, δεν εκπέμπουν ρύπους, έχουν άμεση απόδοση ροπής για τους απαραίτητους ελιγμούς και δεν χρειάζονται την εγκατάσταση φορτιστή καθώς φορτίζουν εύκολα και γρήγορα από μια απλή πρίζα.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/d1c360d991630844d7eeb62dc56aebc7.jpg

Μάλιστα, σε πολλά οι μπαταρίες αφαιρούνται ώστε να μεταφερθούν εντός του σπιτιού και να φορτίσουν εκεί, οπότε το δίκυκλο μπορεί να παρκάρει οπουδήποτε, καθώς δεν απαιτείται η εγγύτητα σε παροχή ρεύματος.

Δείτε ακόμα: Ποια ηλεκτρικά scooter οδηγείς με δίπλωμα αυτοκινήτου;

Σε ποια ηλικία καβαλάς νόμιμα ηλεκτρικό δίκυκλο;

Φυσικά, η απορία που δημιουργείται αφορά την ηλικία που προβλέπει ο ΚΟΚ, ώστε κάποιος να μπορεί να οδηγήσει νόμιμα ένα ηλεκτρικό δίκυκλο. Τα πράγματα είναι αρκετά απλά, δεδομένου ότι ο νόμος είναι έτσι γραμμένος, ώστε να εντάσσονται στις κατηγορίες που υπάρχουν ήδη για τα βενζινοκίνητα δίκυκλα.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/ab28763159e94abe502b45c600b8ee8e.jpg

Ηλεκτρικό μοτοποδήλατο

Η μικρότερη ηλικία που μπορεί κάποιος να οδηγήσει ένα ηλεκτρικό μηχανάκι είναι τα 16 έτη. Αφορά σε δίκυκλα με ισχύ που δεν ξεπερνά τα 4 kW και τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να κινηθούν με ταχύτητα άνω των 45 km/h.

Τα παραπάνω δίκυκλα θεωρούνται μοτοποδήλατα και το απαραίτητο δίπλωμα είναι το ΑΜ. Η ελάχιστη ηλικία είναι τα 18 έτη, όμως με έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του, κάποιος μπορεί να το αποκτήσει από τα 16 έτη.

Αν το ηλεκτρικό δίκυκλο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 km/h, μπορεί να οδηγηθεί νόμιμα ακόμα και χωρίς δίπλωμα.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/1c7431941d9f35a374486abb4f6d3bd7.jpg

Ηλεκτρική μοτοσικλέτα

Η επόμενη κατηγορία είναι η ηλεκτρική μοτοσικλέτα, δηλαδή τα δίκυκλα με ισχύ που δεν ξεπερνά τα 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg). Η αντίστοιχη κατηγορία στα βενζινοκίνητα δίκυκλα είναι οι μοτοσικλέτες των 125 κ.εκ. Το δίπλωμα που απαιτείται γι’ αυτήν την κατηγορία είναι το A1, για την έκδοση του οποίου η ελάχιστη ηλικία είναι τα 18 έτη.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τον νόμο 4784/2021, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στον ΚΟΚ. Ακολουθούν οι διατάξεις, όπως αναγράφονται στον νόμο:

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/67bb4e22a64f9ce37de87ce69fffec0a.jpg

Νόμος 4784/2021

Μέρος Β’

Κεφάλαιο Α’

Άρθρο 15

Παράγραφος 2

«Μοτοποδήλατο»: ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 45 χλμ./ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι τα εξής:

α) το δίκυκλο μοτοποδήλατο (L1e-Β) με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόμενης ανάφλεξης (positive ignition PI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW)

«Μοτοσικλέτα»: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

Άρθρο 40

Παράγραφος 1

Περίπτωση

γ) έχει συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία, ως εξής:

γα) των δεκαέξι (16) ετών για την κατηγορία ΑΜ. Αν ο υποψήφιος για χορήγηση άδειας της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση,

γβ) των δεκαοκτώ (18) ετών για την κατηγορία Α1,

γγ) των είκοσι (20) ετών για την κατηγορία Α2,

γδ) των είκοσι τεσσάρων (24) ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα είκοσι δύο (22) έτη

Άρθρο 54

Παράγραφος 1

Περίπτωση

α. Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα, Ειδικά για την οδήγηση των μοτοποδηλάτων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλμ. ανά ώρα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης.

β. Κατηγορία Α1: μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 κιλοβάτ (kW) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg) και,μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 κιλοβάτ (kW).

γ. Κατηγορία Α2: μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 κιλοβάτ (kW) και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg), που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

δ. Κατηγορία Α: μοτοσικλέτες και, μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 κιλοβάτ (kW)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...