Άνοιξε το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 – Επιδότηση πάνω από 8.000 €

Αναμονή τέλος. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά τέθηκε σε λειτουργία επίσημα από την Πέμπτη 28 Ιουλίου. Δείτε τι ισχύει αναλυτικά.

 • -
 • -

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 είναι έτοιμη. Το ΥΠΕΝ έλαβε την απόφαση της ενεργοποίησης, έπειτα, προφανώς και από την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών – τα φορολογικά έσοδα του κράτους εμφανίζονται αυξημένα – σκορπίζοντας χαμόγελα σε υποψηφίους αγοραστές και αγορά.

Όσοι λοιπόν επιθυμούν, θα μπορούν από την Πέμπτη 28 Ιουλίου να εισέλθουν στην πλατφόρμα εδώ, να συνδεθούν στην υπηρεσία, να λάβουν ενημέρωση για τον πλήρη οδηγό του προγράμματος και να πραγματοποιήσουν την αίτηση, όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και η γενική γραμματέας Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Το πρόγραμμα έχει αναδρομική ισχύ για αγορές ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2021, με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων να είναι έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οπότε, ακόμη και όσοι απέκτησαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα ή ποδήλατο από τις 1/12/2021 και μετά, επωφελούνται κανονικά του νέου προγράμματος, λαμβάνοντας τη νέα επιδότηση.

Ποια είναι η επιδότηση και ποιοι θα τη λάβουν

Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Η απόσυρση του παλιού οχήματος επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του έξυπνου οικιακού φορτιστή με 500 ευρώ.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000€.
 • Επιδότηση 30% και έως 8.000€ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς.
 • Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€.
 • Επιπλέον επιδότηση 1.000€ για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ.
 • Επιπλέον επιδότηση 1.000€ για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα (1.000€ για 3 εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1.000€ ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4.000€).
 • Επιπλέον 1.000€ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.
 • Δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος είσπραξης επιδότησης στην εταιρεία πώλησης.
 • Επιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000€ για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα).
 • Eπιδότηση ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e έως 20% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.
 • Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.


ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000€ από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000€ από 21 οχήματα και πάνω.
 • Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000€ ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€ ανά σημείο επαναφόρτιση.
 • Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.
 • Επιδότηση 30% και έως 8.000€ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000€ για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα.
 • Επιπλέον 4.000€ ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.
 • Επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000€ ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000€ για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.


Δες όλες τις απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων


Τα δικαιολογητικά για το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,
 • Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,
 • Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης,
 • Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου: Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας: Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο
 • Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ: Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,
 • Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

hlektrika
Τι γίνεται με την απόσυρση;

Εδώ υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο αφορά όχημα εν κινήσει και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2015, και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

Αν η απόσυρση αφορά όχημα σε ακινησία, τότε χρειάζεται άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος και βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος που αναλογούν στο όχημα έως την ημερομηνία που τέθηκε το όχημα σε ακινησία.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...