Greenpeace: “Όχι diesel σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη”

5 λόγοι κατά της πετρελοκίνησης

  • -
  • -
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Απαντώντας στα σενάρια άρσης της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Greenpeace τάσσεται με ανακοίνωσή της κατά της πετρελαιοκίνησης στηρίζοντας τη θέση της στα πέντε παρακάτω επιχειρήματα:

  1. Η πετρελαιοκίνηση εξακολουθεί να υστερεί περιβαλλοντικά σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία (Euro 5).
  2. Η στροφή προς την πετρελαιοκίνηση θα επιδεινώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  3. Δεν υπάρχει ικανός ελεγκτικός και κυρωτικός μηχανισμός στις περιπτώσεις παραβάσεων.
  4. Το αρχικό κόστος αγοράς και η κατανάλωση καυσίμου αυξάνονται, όσο βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πετρελαιοκινητήρων.
  5. Η πολιτική ηγεσία μπορεί να στηρίξει την αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, χωρίς να στραφεί στην πετρελαιοκίνηση.

 

Η πετρελαιοκίνηση εξακολουθεί να υστερεί περιβαλλοντικά σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία (Euro 5)

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, ειδικά για την εξαιρετικά επιβαρημένη ατμόσφαιρα της Πρωτεύουσας και της Συμπρωτεύουσας, ενδεχόμενη άρση της απαγόρευσης θα προκαλέσει ραγδαία αύξηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) και κατά συνέπεια έξαρση του φωτοχημικού νέφους και των συγκεντρώσεων όζοντος κατά τους θερινούς μήνες. Παρά τα αυστηρότερα όρια που προβλέπει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία (Euro 5), η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2011 και θέτει νέα και αυστηρότερα όρια ως προς τις εκπομπές ρύπων για πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πετρελαιοκινητήρων εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά ως προς τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Και αυτό επειδή η Euro 5 προβλέπει τριπλάσια επιτρεπόμενα όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) για τους πετρελαιοκινητήρες (180 μg/km) σε σύγκριση με τα αντίστοιχα όρια των βενζινοκινητήρων (60 μg/km).

 

Η στροφή προς την πετρελαιοκίνηση θα επιδεινώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με όσα λέει η Greenpeace, τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν πως η Ελλάδα κατέχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό (50%) σε σταθμούς με υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης στις συγκεντρώσεις όζοντος το καλοκαίρι του 2009. Η Ελλάδα ήταν επίσης η τέταρτη χώρα με τις περισσότερες ημέρες (160) στις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση του μακροπρόθεσμου στόχου για την προστασία της ανθρώπινης υγείας (LTO). Έτσι, όπως υποστηρίζει η Greenpeace, ενδεχόμενη άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx), οι οποίες με τη σειρά τους θα προκαλέσουν την αύξηση των συγκεντρώσεων όζοντος στα δύο μεγάλα και ήδη επιβαρυμένα αστικά κέντρα της χώρας. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται από προκαταρκτικά ευρήματα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με τα οποία οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τους πετρελαιοκινητήρες δε δείχνουν πτωτικές τάσεις από το 1993, όταν και τέθηκε σε ισχύ η Euro I, σε αντίθεση με τους βενζινοκινητήρες. Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό εξηγεί την έλλειψη σημαντικής μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου σε πολλούς σταθμούς μέτρησης στην Αγγλία. Επιπλέον, μελέτη του Πανεπιστημίου Stanford για τις ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η στροφή στην πετρελαιοκίνηση θα είχε ως αποτέλεσμα την όξυνση του φωτοχημικού νέφους της χώρας.

 

Δεν υπάρχει ικανός ελεγκτικός και κυρωτικός μηχανισμός στις περιπτώσεις παραβάσεων

Σύμφωνα με την Greenpeace, το Τμήμα Αυτοκινήτων και Εξωτερικών Καύσεων της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Δ.Ε.Α.Ρ.Θ.) λέει πως 4 στα 10 αυτοκίνητα δε διαθέτουν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, ενώ για τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν πριν το 2002, η εικόνα που παρουσιάζεται είναι κακή πιθανότητα λόγω της παλαιότητας (χιλιομέτρων που έχουν διανύσει) και του ελλιπούς ελέγχου των καταλυτικών μετατροπέων κατά την αντικατάστασή τους. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει και -πολύ λιγότερο- να εγγυηθεί μακροπρόθεσμα την καλή κατάσταση των πετρελαιοκινητήρων σε περίπτωση άρσης της απαγόρευσης, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε δραματική αύξηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, αλλά και μικροσωματιδίων.

 

Το αρχικό κόστος αγοράς και η κατανάλωση καυσίμου αυξάνονται, όσο βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πετρελαιοκινητήρων

Όπως λέει η Greenpeace, ο έλεγχος των εκλυόμενων ρύπων (μέσω καταλυτών για τα οξείδια του αζώτου και ειδικών παγίδων για τα σωματίδια) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης (έως και +10% για τους καταλύτες NOx και έως +5% για τις παγίδες σωματιδίων). Η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των οχημάτων. Εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι η ενσωμάτωση παγίδων σωματιδίων σε ένα νέο αυτοκίνητο (για να πληρούνται οι στόχοι της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας), συνεπάγεται αύξηση του κόστους κατά 150-800 € για τα ελαφρά οχήματα και 2.000-10.500 € για τα βαρέα οχήματα. Συνεπώς αίρεται σε μεγάλο βαθμό το επιχείρημα περί οικονομικότερης επιλογής για τους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τη Greenpeace, έρευνες δείχνουν ότι η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των βενζινοκινητήρων είναι οικονομικά αποδοτικότερη σε σύγκριση με τους πετρελαιοκινητήρες.

 

Η πολιτική ηγεσία μπορεί να στηρίξει την αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, χωρίς να στραφεί στην πετρελαιοκίνηση

Η Greenpeace κάνει την έκπληξη και αναφέρεται ακόμη και στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας πως σημειώνει πτωτική πορεία με αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζομένους στον κλάδο. Η περιβαλλοντική οργάνωση θεωρεί πως η οικονομική κρίση είναι προφανώς η κύρια αιτία, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει ενδεχόμενους ατυχείς πολιτικούς χειρισμούς. Όπως λέει η Greenpeace, με δεδομένο ότι οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν κατά κύριο λόγο αυτοκίνητα χαμηλού κόστους αγοράς και κατανάλωσης, η πολιτική ηγεσία μπορεί να προβλέψει οικονομικά κίνητρα για την αγορά αυτοκινήτων με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ως κριτήριο για την προώθηση και εφαρμογή των κινήτρων, προτείνει το όριο των 130 gr CO2 / km, ώστε να προκρίνονται μόνο τα πιο αποδοτικά αυτοκίνητα. Τονίζει πάντως πως το όριο αυτό θα πρέπει να μεταβάλλεται για να συνάδει με τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (π.χ. 120 gr/km από το 2012 κοκ).

Τέλος, η Greenpeace πιστεύει πως ‘‘η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική απειλή έχουν οδηγήσει διεθνώς στη θέσπιση νομοθεσίας για πιο αυστηρές προδιαγραφές στα νέα αυτοκίνητα. Οι νέες εξελίξεις υποχρεώνουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να στραφούν στην εκμετάλλευση των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων για πιο αποδοτικά οχήματα και παράλληλα να επενδύσουν εκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον αναμένεται να υπάρξουν στην αγορά πολύ πιο αποδοτικά οχήματα, ειδικότερα για τα μοντέλα μικρού κυβισμού. Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να στηρίξει την αγορά, με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών, χωρίς να στραφεί στην πετρελαιοκίνηση’’.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν θέση της Greenpeace. Σίγουρα πολλοί θα διαφωνούν με τις απόψεις αυτές. Όσοι θέλουν, μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν κάνοντας παρακάτω ένα σχόλιο.

 

Έχετε απορία για κάποιο όρο/λέξη που υπάρχει στο παραπάνω κείμενο; Δείτε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...