Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις: Πώς θα επιβάλλονται, πώς θα πληρώνονται

Το νέο καθεστώς έχει στόχο τον τερματισμό της πεποίθησης ατιμωρησίας και την αύξηση των εσόδων των δήμων

  • -
  • -

Τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των παραβάσεων του ΚΟΚ έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, ο στόχος είναι διττός: αφενός ο τερματισμός του καθεστώτος της γενικευμένης πεποίθησης ατιμωρησίας και αφετέρου η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε ακόμη: Γιατί οι δήμοι στέλνουν παλιές κλήσεις για παράνομη στάθμευση

Η διοικητική διαδικασία θα έχει ως εξής:

Η βεβαίωση και η καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (κάμερες, ραντάρ) να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Πώς θα καταβάλλονται τα πρόστιμα:

Θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω είτε e-banking είτε ATM.

Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός της προθεσμίας, η βεβαίωση της οφειλής θα μεταβιβάζεται στο TAXIS

Η κυβέρνηση προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας. Τα ποσά από τα πρόστιμα του ΚΟΚ θα εξακολουθούν να αποδίδονται υπέρ του οικείου ΟΤΑ, αλλά θα διασφαλίζεται ότι θα επενδύονται  σε πολιτικές ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο υλοποίησης των ΣΒΑΚ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ταμείου θα είναι:

Σύσταση νομικού προσώπου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών με συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και της ΚΕΔΕ.

Το Ταμείο θα είναι ο βασικός μηχανισμός συλλογής των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Θα κατανέμει τα ποσά στους Δήμους με βάση τη γεωγραφική κατανομή των προστίμων.

Οι Δήμοι θα δίνουν αναφορά στο Ταμείο για τις δράσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούν.

Το Ταμείο θα εγκαθιδρύσει μηχανισμό εποπτείας των δράσεων οδικής ασφάλειας στη βάση δεικτών επίτευξης/επίδοσης.

Θα παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλευτικό ρόλο στους Δήμους

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...