Αυτοκίνητο σε ακινησία: Πότε πρέπει να επισκεφθείτε την εφορία

Διαδικασίες που δεν μπορούν να γίνουν online μέσω της πλατφόρμας mycar

  • -
  • -
Αυτοκίνητο σε ακινησία: Πότε πρέπει να επισκεφθείτε την εφορία

Σε λειτουργία είναι η πλατφόρμα mycar, η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες οχημάτων να καταθέτουν online τις πινακίδες, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η προσέλευση σε ΔΟΥ. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες η θέση οχήματος σε ακινησία και η άρση αυτή δηλώνεται μόνο στις εφορίες.

α. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

β. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

γ. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί

δ. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού

ε. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή

στ. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος ( ΕΔΟΕ) με

σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση

ζ. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας

η. Πλειστηριασμού του οχήματος

θ. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από

το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου

ι. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το

όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.

 

Δείτε ακόμη: Πού μπορώ να παρκάρω μόνιμα το αυτοκίνητο που έχω θέσει σε ακινησία

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...