Όλη η διαδικασία για την άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου

Που απευθύνεστε, ποιος ο χρόνος έκδοσης της τελικής απόφασης, πώς ενημερώνεστε

  • -
  • -
Όλη η διαδικασία για την άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου

Επιθυμείτε να κάνετε άρση της παρακράτησης κυριότητας στην άδεια κυκλοφορίας, καθώς έχετε ξεχρεώσει το δάνειο του ΙΧ αυτοκινήτου σας;

Το GOCAR σας παρουσιάζει όλη τη διαδικασία βήμα-βήμα, γνωστοποιώντας σας που απευθύνεστε, ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ποιο είναι το κόστος και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης της τελικής πράξης.

Που απευθύνομαι;

Η διαδικασία για την άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ΙΧ ή μοτοσικλέτας διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχω;

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (κατέβασέ την εδώ)

2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
3. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του πωλητή του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας
5. Βεβαίωση πιστώτριας εταιρίας περί εξόφλησης οφειλών
6. Φ.Ε.Κ. σύστασης πιστώτριας εταιρίας 

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Βήµα 1 : Προσκομίζετε τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στον υπάλληλο των ΚΕΠ, ο οποίος ελέγχει αν ο φάκελος είναι πλήρης. Εφόσον απουσιάζει κάποιο έγγραφο, τότε η διαδικασία υποβολής δεν θα προχωρήσει.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος θα συμπληρώσει για εσάς την αίτηση (σ.σ. σε ηλεκτρονική μορφή) και θα δημιουργήσει έναν νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ.

Έχετε τη δυνατότητα να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας ώστε να ενημερωθείτε μέσω SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Ακόμη, θα σας παραχωρήσουν μια βεβαίωση υποβολής αιτήματος όπου αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήμα 3: Στη συνέχεια, ο φάκελος της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλεται στον αρμόδιο Φορέα (σ.σ. Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων) μέσω fax, courier ή ταχυδρομέιο.

Βήμα 4: Ο αρμόδιος φορέας, με τη σειρά του, στέλνει το τελικό έγγραφο στον υπάλληλο του ΚΕΠ, ο οποίος θα σας ειδοποιήσει ώστε να προσέλθετε να παραλάβετε την απόφαση  άρσης παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου.

Ποιο είναι το κόστος και ποιος ο χρόνος έκδοσης της τελικής απόφασης;

Η υποβολή της αίτησής σας μέσω ΚΕΠ γίνεται δωρεάν. Όσον αφορά την έκδοση της τελικής πράξης, αυτή πραγματώνεται εντός 50 ημερών από τη στιγμή που έφτασαν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...