Κορονοϊός: Πώς θα γίνεται η ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Τι αλλάζει στη διαδικασία για τα μεταχειρισμένα από κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά και για τα επιβατηγά ΙΧ που βρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας

  • -
  • -
Κορονοϊός: Πώς θα γίνεται η ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Η διακοπή λειτουργίας των ΚΤΕΟ λόγω του κορονοϊού επηρέασε και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, επιτρέπεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από κράτη - μέλη της Ε.Ε. με ισχύον Πιστοποιητικό́ Τεχνικού́ Ελέγχου από το κράτος – μέλος της  προέλευσης του οχήματος.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχει ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου που έχει εκδοθεί από το κράτος - μέλος, επιτρέπεται η ταξινόμηση του οχήματος από 12 Φεβρουαρίου 2020 στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται διενέργεια περιοδικού́ τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ.

Αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει στην ταξινόμηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων, ως αποτέλεσμα της αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων έως τις 27 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης της πανδημίας του COVID -19.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης για όσα επιβατηγά ΙΧ οχήματα βρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, εφόσον κατά την ημερομηνία που τέθηκαν σε φορολογική ακινησία ήταν εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ). Στην περίπτωση αυτή η ισχύς των ΔΤΕ παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία μεταβίβασης των οχημάτων και επί της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται η ημερομηνία υποχρέωσης επόμενου τεχνικού ελέγχου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...