Διπλή «κίτρινη κάρτα» από την ΕΕ στην Ελλάδα για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη χώρα μας να κάνει αξιόπιστες μετρήσεις και να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

  • -
  • -
Διπλή «κίτρινη κάρτα» από την ΕΕ στην Ελλάδα για την ατμοσφαιρική ρύπανση
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Με μία διπλή ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χτυπάει… καμπανάκι στην ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αφενός απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη (ένα βήμα πριν την παραπομπή στο δικαστήριο) με την οποία καλεί την Ελλάδα να εξασφαλίσει αξιόπιστες μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αφετέρου με προειδοποιητική επιστολή καλεί τη χώρα μας (μαζί με τη Ρουμανία και την Μάλτα) να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αναλυτικά:

Αιτιολογημένη γνώμη

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να προστατεύσει τον πληθυσμό της από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Το εθνικό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις, να ενημερώνει το κοινό και να δίνει στοιχεία σχετικά με τη σοβαρότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και την αναποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων για την ανάσχεση αυτής της ρύπανσης. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Ελλάδα δεν γνωστοποίησε στοιχεία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της επικράτειάς της σε συγκεκριμένα έτη. Επιπλέον, δεν εξασφάλισε την παροχή στοιχείων σχετικά με τα σημεία όπου εμφανίζονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου (NO2) στις οποίες είναι πιθανόν να εκτίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ο πληθυσμός. Αυτό οφείλεται στην εσφαλμένη τοποθεσία και ανεπάρκεια των σημείων δειγματοληψίας σε ορισμένους οικισμούς. Η Ελλάδα έλαβε επίσης ανεπαρκή μέτρα για την όσο το δυνατόν συντομότερη μείωση της ρύπανσης από NO2 στον οικισμό της Αθήνας, ρύπανση η οποία υπερβαíνεi το ανώτατο όριο από το 2010. Τον Ιανουάριο του 2019 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι η εν λόγω χώρα εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ορθή λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προειδοποιητική επιστολή

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΜΑΛΤΑ να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα να εγκρίνουν τα πρώτα εθνικά τους προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να καταρτίζουν, να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν τα αντίστοιχα προγράμματά τους για τον περιορισμό των ετήσιων εκπομπών τους. Σκοπός της οδηγίας είναι να επιτευχθούν επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να υποβάλουν στην Επιτροπή το πρώτο εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως την 1η Απριλίου 2019. Προς το παρόν, και παρά τις προηγούμενες υπενθυμίσεις, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ρουμανία δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας στις εν λόγω χώρες προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να εγκρίνουν και να κοινοποιήσουν τα προγράμματά τους. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές, τις ελληνικές και τις μαλτεζικές αρχές.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...