Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις οδήγησης μέχρι να μπουν κάμερες

Όσα θα ισχύουν κατά τα τρία μεταβατικά στάδια πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος

  • -
  • -
Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις οδήγησης μέχρι να μπουν κάμερες
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αναλυτικές διευκρινίσεις για το πώς θα διεξάγονται πλέον οι εξετάσεις οδήγησης (θεωρητικές και – κυρίως – πρακτικές) απέστειλε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως το νέο σύστημα (με κάμερες μέσα στο όχημα και χωρίς παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή) θα υπάρχουν τρία μεταβατικά στάδια.

Στα μεταβατικά στάδια 1 και 2 οι πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας, ενώ στο 3ο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες.

Κατά το πρώτο μεταβατικό στάδιο (τον πρώτο μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου) οι πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται: από εξεταστή που κληρώνεται ανάμεσα από τους εξεταστές που παρίστανται και εκπαιδευτή που δεν ανήκει στη Σχολή Οδηγών που παρείχε στον εξεταζόμενο μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Από το συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρούνται οι νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχει μόνο μία σχολή οδηγών.

Κατά το δεύτερο μεταβατικό στάδιο (μετά τον πρώτο μήνα) ο εξεταστής κληρώνεται ανάμεσα στους ορισμένους με απόφαση του Περιφερειάρχη ή από τους αιτούντες σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Κατά το πρώτο στάδιο των δοκιμασιών (ειδικές δοκιμασίες) ο υποψήφιος οδηγός είναι μόνος του εντός του εκπαιδευτικού οχήματος. Κατά το δεύτερο στάδιο (εξέταση γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης) ο εξεταστής και ο εκπαιδευτής είναι εντός του οχήματος.

Κατά το τρίτο μεταβατικό στάδιο (μετά το τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου) οι πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στους ανωτέρω δρόμους επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπολοίπων οχημάτων.

Το σύνολο των διατάξεων του νέου νόμου θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 20 μηνών.

Τι ισχύει για τους άνω των 74 ετών που ξαναδίνουν εξετάσεις

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική εξέταση γίνεται αποκλειστικά με τα οχήματα των σχολών που έχουν παράσχει στους υποψήφιους οδηγούς τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, με μόνη εξαίρεση όσους είναι άνω των 74 ετών και ξαναπερνούν από εξέταση, οι οποίοι εξετάζονται με τα δικά τους οχήματα (μόνο σε πορεία). Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης δεν μπορεί να γίνει πριν από το δίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας λήξης της.

Παράβολα

Τα παράβολα για τη θεωρητική και την πρακτική εξέταση καθορίζονται στο ποσό των 15 ευρώ, από 10€ που ήταν μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέας άδειας οδήγησης (λόγω απώλειας ή κλοπής), καταβάλλεται πέραν του ποσού για την εκτύπωση και το ποσό των 30 ευρώ.

Ασφαλιστική κάλυψη

Οι υποψήφιοι οδηγοί κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης υποχρεούνται σε ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη περιλαμβάνει υποχρεωτικά ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος η ειδική ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει έναν μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος.  

Θεωρητικές εξετάσεις

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών οφείλουν να δημιουργήσουν κλωβό διακοπής ασύρματης επικοινωνίας και να επιβάλλουν απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων και κάθε συσκευής επικοινωνίας. Τα μέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης δεν συμμετέχουν ως εξεταστές στην πρακτική εξέταση.

Για τους αλλοδαπούς, επιτρέπεται η χρήση διερμηνέα, η δαπάνη της οποίας επιβαρύνει τον εξεταζόμενο.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...