Διόδια με το χιλιόμετρο σύμφωνα με νέα τροπολογία

Απαγόρευση των φορτηγών από το παράπλευρο οδικό δίκτυο

  • -
  • -
Διόδια με το χιλιόμετρο σύμφωνα με νέα τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της κλπ» προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας αλλά και στις χρεώσεις των διοδίων. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα παρακάτω:

  • την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων για τη πληρέστερη εποπτεία τους,
  • τη σύνταξη προδιαγραφών για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, με στόχο τη δίκαιη κατανομή βαρών στους χρήστες,
  • τη γνωμοδότηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη χωροθέτηση των σταθμών είσπραξης - χρέωσης των τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και σε εισόδους της χώρας, ώστε όλα τα είδη των οχημάτων να χρησιμοποιούν το εθνικό οδικό δίκτυο κατά προτεραιότητα και να μην εμφανίζονται φαινόμενα αποκλειστικής χρήσης και κατά συνέπεια καταστροφής, του παράπλευρου οδικού δικτύου, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οποίου δεν ανταποκρίνονται σε τέτοια χρήση

Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι η αναλογική χρέωση των τελών ανά κατηγορία οχήματος, μπορεί να γίνεται:

  • α) ανά χιλιόμετρο χρήσης του δικτύου και
  • β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια κ.α. με την επιφύλαξη του νομικού καθεστώτος που διέπει τις συμβάσεις παραχώρησης.

Προς το σκοπό μη καθολικής εφαρμογής του αναλογικού συστήματος χρεώσεων που αφορά αποκλειστικά στην πραγματική χρήση που κάθε ένα όχημα πραγματοποιεί κατά τη διέλευσή του από το οδικό δίκτυο θεσπίζεται ρητή απαγόρευση για την κατασκευή και λειτουργία νέων κατ'ουσίαν μετωπικών διοδίων εφόσον δεν εξατομικεύονται οι χρεώσεις αυτές βάσει πραγματικής χρήσης ανά διερχόμενο όχημα.

Με την παράγραφο 8 προβλέπεται η απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, όλων των μηχανημάτων έργου, φορτηγών, οχημάτων αγροτικής χρήσης, επαγγελματικής χρήσης και λοιπών βαρέων οχημάτων.

Με την παράγραφο 9 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την έκδοση απόφασης στην οποία καθορίζονται α) τα σημεία ανέγερσης σταθμών διοδίων, β) το ύψος τελών γ) οι καθολικές απαλλαγές υποχρέωσης καταβολής τελών διοδίων δ) η κατάργηση των μετωπικών σταθμών διοδίων.

Με την παράγραφο 10 ορίζεται ότι η συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας παραμένει στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την αποφυγή διοικητικών επικαλύψεων και δημιουργίας γραφειοκρατίας.

Με την παράγραφο 11 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την έκδοση απόφασης για α) την έκδοση Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου του εθνικού οδικού δικτύου ή τμήματος του, επιλεγόμενης διάρκειας ισχύος με αναλογική χρέωση, με σκοπό την εξυπηρέτηση χρηστών, την αποφυγή επιβάρυνσης λόγω χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου β) τον προσδιορισμό του τύπου Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου, όπως αυτοκόλλητο που τοποθετείται στο όχημα, καθώς και γ) κάθε άλλο σχετικό θέμα με τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...