Ανάκληση Toyota Auris HV (υβριδικό μοντέλο)

Πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου και επαναπρογραµµατισµού της Μονάδας Ελέγχου Ηλεκτροκινητήρα/ Γεννήτριας και της Μονάδας ∆ιαχείρισης Ισχύος

  • -
  • -

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων TOYOTA Auris HV (υβριδικό μοντέλο). Ο προληπτικός έλεγχος αφορά 730 οχήµατα, παραγωγής από 26 Μαΐου 2010 έως 10 Νοεµβρίου 2014. Το συγκρότηµα του αναστροφέα είναι µέρος του υβριδικού συστήµατος των εµπλεκόµενων οχηµάτων. Μέσα στο συγκρότηµα του αναστροφέα υπάρχει µία Έξυπνη Μονάδα Ισχύος (Intelligent Power Module, IPM), η οποία περιλαµβάνει ένα πίνακα ελέγχου εξοπλισµένο µε τρανζίστορ γνωστά και ως ∆ιπολικά Τρανζίστορ Μονωµένης Πύλης (Insulated-Gate Bipolar Transistors, IGBTs). Λόγω συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του λογισµικού, που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του ενισχυτή τάσης στο IPM, µπορεί να αναπτυχθεί υψηλότερο θερµικό φορτίο σε ορισµένα IGBT στον ενισχυτή τάσης, ο οποίος χρησιµοποιείται κατά την οδήγηση µε µεγάλα φορτία, όπως η επιτάχυνση σε αυτοκινητόδροµο. Εάν αυτό συµβεί, τα IGBT µπορεί να παραµορφωθούν και, εν τέλει, να υποστούν ζηµιά, προκαλώντας το άναµµα διάφορων προειδοποιητικών ενδείξεων στον πίνακα οργάνων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το αυτοκίνητο θα µπει σε «Λειτουργία Ασφαλείας», µε µειωµένη απόδοση κινητήρα, κατά την οποία η οδήγηση είναι ακόµη δυνατή για µια συγκεκριµένη απόσταση. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, θα µπορούσε να προκληθεί επανεκκίνηση της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου του κινητήρα/γεννήτριας, έχοντας ως συνέπεια την απενεργοποίηση του υβριδικού συστήµατος και την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, κάτι που θα µπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες ατυχήµατος. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα ανωτέρω θέµατα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος και επαναπρογραµµατισµός της Μονάδας Ελέγχου Ηλεκτροκινητήρα/Γεννήτριας και της Μονάδας ∆ιαχείρισης Ισχύος χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...