Ράλλυ Ακρόπολις: Ανταλλαγές επιστολών ΕΛΠΑ και ΟΜΑΕ

Αλληλογραφία για το άδηλο μέλλον του Ακρόπολις

  • -
  • -
Ράλλυ Ακρόπολις: Ανταλλαγές επιστολών ΕΛΠΑ και ΟΜΑΕ

Αν κρίνουμε από τις πρόσφατες επιστολές που αντάλλαξαν η ΕΛΠΑ και η ΟΜΑΕ αναφορικά με το μέλλον του Ράλλυ Ακρόπολις, όλα δείχνουν ότι ο «εθνικός» μας αγώνας θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται και τα επόμενα χρόνια.  Διαβάστε τις ανακοινώσεις και βγάλτε μόνοι σας συμπεράσματα:

Η τοποθέτηση της ΟΜΑΕ με θέμα τις διεθνείς διοργανώσεις της Ελλάδας και την εκπροσώπησή μας στη FIA:

«Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), διατηρώντας χαμηλούς τόνους, εργάζεται ουσιαστικά με γνώμονα τη διαχείριση του αθλήματος τόσο όσο αφορά στο αγωνιστικό πλαίσιο όσο και στο θεσμικό.
Ωστόσο, διανύοντας τον τέταρτο μήνα από την ανάδειξη του νέου ΔΣ, κρίνεται πλέον αναγκαία η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας πάνω σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν στο Ράλλυ Ακρόπολις και τη διεθνή εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Ζητήματα τα οποία εκτός των θεσμικών Φορέων (Κυβέρνηση, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδία), αφορούν και χιλιάδες χιλιάδων Ελλήνων και ξένων θεατών, την τουριστική υπόσταση της χώρας, καθώς επίσης και των επαγγελματικά εμπλεκομένων στο χώρο του αυτοκινήτου. Περιπτώσεις αυτού του ειδικού βάρους, άλλωστε, οφείλεται να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και όχι με λαϊκισμό.

Έως σήμερα, η Ελλάδα σε ότι αφορά τις διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπείται στη FIA από την ΕΛΠΑ. Όμως, κατά την άποψή μας, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις εκείνες που πρέπει να συντρέχουν ώστε η συγκεκριμένη λέσχη να είναι ικανή να εκπροσωπεί τη χώρα στη FIA και αυτό διότι:

1. Το 2012 η ΕΛΠΑ δήλωσε οικονομική αδυναμία αναφορικά με την ασφάλιση των αγωνιζομένων για προσωπικό ατύχημα, καθώς επίσης και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (θεατές, στελέχη κ.ά.) των οδηγών, διοργανωτών και στελεχών του αγώνα. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση προς τρίτους είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου 489/76.

2. Η ΕΛΠΑ σήμερα στερείται στελεχών (κριτών, αγωνοδικών, αλυταρχών, τεχνικών εφόρων) ποσοτικά ικανών να στελεχώσουν αγώνα.

3. Η ΕΛΠΑ πλέον δε νομιμοποιείται να διεξάγει κανέναν εθνικό αγώνα - έπειτα από την
εν τοις πράγμασι εφαρμογή του αθλητικού νόμου με την παρασχεθείσα ειδική αθλητική αναγνώριση στην ΟΜΑΕ και την τροποποίηση του άρθρου 49 του ΚΟΚ (ΦΕΚ 149/15.07.14, άρθρο 17).

4. Η ΕΛΠΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιδοτηθεί για τις δραστηριότητές της από κανένα κρατικό φορέα, καθώς ότι εμπίπτει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ορίζεται σαφώς από τον αθλητικό νόμο 2725/99.

5. Η ΕΛΠΑ είναι κατάχρεη με 39.669.716,00 ευρώ (31.12.13), σε συντριπτικό ποσοστό στο ελληνικό δημόσιο, ως εκ τούτου έχει αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

6. Έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

7. Το ύψος των οφειλόμενων δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενούς της εκτιμάται ότι είναι αδύνατο να τακτοποιηθεί μέσω του κύκλου εργασιών της.

Παρ όλα αυτά, πρόσφατα δημοσιεύματα θέλουν την ΕΛΠΑ να διαπραγματεύεται τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις - και συγκεκριμένα στη Λαμία.

Στον κάθε εχέφρονα άνθρωπο δημιουργούνται τα ερωτηματικά:

• Πώς θα διοργανώσει η ΕΛΠΑ τον εθνικό μας αγώνα;

• Με ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

• Με ποιους αγωνιζομένους;

• Είναι τόσο σίγουρη ότι η ΟΜΑΕ θα προσμετρήσει το Ακρόπολις στο Ελληνικό Πρωτάθλημα;

• Με ποια Στελέχη;

• Με ποια Τεχνογνωσία;

• Πού θα προσμετρά διεθνώς;

Τους αγώνες δεν τους διοργανώνουν απρόσωπα σχήματα, αλλά ομάδες στελεχών με γνώση, εμπειρία, αποδεδειγμένη δυνατότητα στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή, καθώς και υπευθυνότητα στη διαχείριση κρίσεων που αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων αγωνιζομένων και χιλιάδων θεατών.

Με όλο το σεβασμό, συστήνουμε μεγάλη προσοχή στους τοπικούς παράγοντες, κ.κ. Περιφερειάρχη, Δήμαρχο, Διευθυντή Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και παραμένουμε στη διάθεσή τους για πλήρη ενημέρωση.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν συμπεράσματα και ερωτήματα.

1. Το σπορ στη χώρα προχώρησε μπροστά τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό συντελέσθηκε χάρη στην καταλυτική συνεισφορά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Υπουργοί κ.κ. Ι. Αδριανός και Ι. Ιωαννίδης), του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (Υπουργός κ. Μ. Παπαδόπουλος) και πλήθους πολιτικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων. Αναφερόμαστε στη συνένωση των δύο Ομοσπονδιών, στην αναγνώριση της ΟΜΑΕ και στην τροποποίηση του άρθρου 49 του ΚΟΚ.

2. Η ΕΛΠΑ, αποδυναμωμένη θεσμικά και οικονομικά και στερούμενη για δεκαετίες της σκανδαλώδους υποστήριξης της πολιτείας, έχει σαν μοναδικό μοχλό πίεσής της το Ράλλυ Ακρόπολις.
Σε αυτή την προσπάθειά της βρίσκει αρωγούς γνωστούς κύκλους, μικρού ειδικού βάρους και σοβαρότητας, οι οποίοι δεν έχουν καμία αναστολή να λαϊκίσουν σε βάρος της Ομοσπονδίας ή ακόμη και οποιουδήποτε πολιτικού προσώπου.

Γνωρίζουμε την τακτική αυτών των κύκλων, οι οποίοι κινούνται ως πτωματοφάγοι προκειμένου να αποκομίσουν το μικρό όφελος, χωρίς να ενδιαφέρονται για την τεράστια ζημιά που πιθανόν θα προκαλέσουν. Έχουν στοχεύσει στο παράβολο που πρέπει να κατατεθεί από τη ΓΓΑ -μέσω της ΟΜΑΕ- στο EUROSPORT (promoter του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της FIA) αναφορικά με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις 2014, προκειμένου να διατηρήσουμε τις ελπίδες για το 2015, αλλά και την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της χώρας μας.

Σημειώνεται, λοιπόν, ότι η ΓΓΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στην ΟΜΑΕ το κόστος του σχετικού παραβόλου, κάτι για το οποίο έχει ήδη ενημερώσει με επιστολή της τη FIA. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο διαμέσου της αναγνωρισμένης Ομοσπονδίας, η οποία δύναται να επιχορηγηθεί γι' αυτό το σκοπό.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η ΟΜΑΕ συμπεριέλαβε στην Προκήρυξή της, ασφάλισε, διεξήγαγε και οργάνωσε δια των στελεχών της το Ράλλυ Ακρόπολις 2014.

Αναφορικά δε με την αναγνώριση της ΟΜΑΕ από τη FIA ως εκπρόσωπο της χώρας μας (Pouvoir Sportive) και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας προς αυτή την κατεύθυνση, ενημερώνουμε ότι:

1. Η ΟΜΑΕ κατέθεσε πλήρη φάκελο στη FIA στις 15.07.14

2. Κατέβαλε το απαιτούμενο παράβολο των 5.000 ευρώ προς το νομικό τμήμα της FIA για τον έλεγχο των στοιχείων.

3. Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη FIA σχετικά, καθώς είναι δεδομένο ότι πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του FIA Sporting Code».

Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος, Δημήτρης Μιχελακάκης κι ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Καρκάνης.

 

Η απάντηση ήρθε από τον Θεόδωρο Κόκκινο, πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ:

«Η Ο.Μ.Α.Ε. με μία ανώριμη ανακοίνωση που εκφράζει κάποιους που είτε είναι εμπαθείς, ανιστόρητοι περί την ΕΛΠΑ και το Rally Acropolis, είτε επιλήσμονες και αγνώμονες ευεργετηθέντες απ΄ αυτήν, παρουσιάζει την ΕΛΠΑ σαν ένα ανήμπορο οργανισμό με προβλήματα σε διάφορα επίπεδα.

Μεταξύ των άλλων, η Ο.Μ.Α.Ε. εκμυστηρεύεται τις φοβίες της μάλλον παρά τους προβληματισμούς της για τη δυνατότητα διοργάνωσης του Rally Acropolis του 2015 από την ΕΛΠΑ χωρίς τη δική της βοήθεια, προεικάζοντας τις προθέσεις και τις αποφάσεις της Εθνικής Λέσχης για το εάν σκοπεύει σε συνεργασία μαζί της.

Αναρωτιέται για το πώς η ΕΛΠΑ θα διοργανώσει τον Εθνικό μας αγώνα, με ποια στελέχη και με ποια τεχνογνωσία, με ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κ.α.

Ξεχνάει ίσως ότι όλα τα στελέχη των αγώνων που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν έχουν προέλθει από παρθενογένεση, έχουν γαλουχηθεί και ανδρωθεί στην ΕΛΠΑ, ότι πολλά μέλη της ΕΛΠΑ είναι και μέλη αθλητικών σωματείων μελών της Ο.Μ.Α.Ε. και κυρίως ότι το ΑΣΜΑ, Αγωνιστικό της ΕΛΠΑ, που κάποιοι φρόντισαν να μην αναγνωριστεί με αυτόν τον τίτλο αποτελείται κατά συντριπτική πλειοψηφία είτε από τακτικά μέλη της ΕΛΠΑ είτε από πρώην και νυν εργαζομένους σε αυτήν. Ακόμη και το Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Ε. έχει τακτικά μέλη της ΕΛΠΑ για μέλη του.

Οι ερωτήσεις για το εάν η Ο.Μ.Α.Ε. θα προσμετρήσει  το Rally Acropolis στο πρωτάθλημα, με ποιους αγωνιζομένους θα γίνει και με ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν αντέχουν σε σχολιασμό.

Ίσως κάποιοι βρίσκονται σε σύγχυση όταν με τόση ελαφρότητα και ανευθυνότητα αντιμετωπίζουν το Rally Acropolis.

Ανευθυνότητα χαρακτηρίζει και το κείμενο στο σημείο όπου συστήνεται μεγάλη προσοχή στους τοπικούς παράγοντες της Λαμίας.

Θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι εμπαθείς ότι το Rally Acropolis δεν είναι παιχνίδι εξουσίας, είναι ο Εθνικός μας αγώνας που ο κόσμος απαιτεί να γίνεται κάθε χρόνο στα πανέμορφα τοπία της πατρίδας μας και δεν τον νοιάζει τα μικροπρεπή “θέλω” κανενός.

Θα πρέπει να καταλάβουν επίσης ότι είναι ανέντιμο σε μία εποχή όπου τα οικονομικά προβλήματα σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό αλλά και χώρας είναι γνωστά και τα βιώνουμε καθημερινά να σπεκουλάρουν στην οικονομική κατάσταση  της ΕΛΠΑ και να επιχαίρουν για αυτήν.

Αφήστε λοιπόν κύριοι, την ΕΛΠΑ να πορευτεί τον δρόμο της και εσείς:

  • Φροντίστε να διατηρείται χαμηλούς τόνους, να σέβεστε το καταστατικό σας και τους νόμους, να περιορίζεστε στις αρμοδιότητες σας και να πολεμήσετε την αλαζονεία μίας εξουσίας που έχετε και αμφιβάλλουμε εάν μπορείτε να διαχειριστείτε.
  • Φροντίστε να εργάζεστε με κύριο γνώμονα το όφελος του Ελληνικού Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δημιουργώντας τις αναγκαίες υποδομές σε υλικά και ανθρώπινο δυναμικό τόσο στο κέντρο όσο και ιδιαίτερα σε αθλητικούς συλλόγους της επαρχίας, περιορίζοντας την ανάγκη για περιοδεύοντες θιάσους.
  • Φροντίστε να συμφιλιωθείτε με το ρόλο σας που είναι να κάνετε εθνικούς αγώνες ασφαλείς, ενταγμένους σε ασφαλιστικό πλαίσιο επαρκές τόσο για τους αγωνιζόμενους όσο  και τους θεατές με νομική προστασία των διοργανωτών, αντιγράφοντας την «κακή» ΕΛΠΑ η οποία εκτός της ασφαλιστικής κάλυψης των αγώνων στήριζε τους διοργανωτές με νομικά και οικονομικά μέσα στην δύσκολη στιγμή.

 Τέλος, θα θέλαμε να μάθουμε ποιοι είναι οι γνωστοί κύκλοι μικρού ειδικού βάρους και σοβαρότητας, οι πτωματοφάγοι που έχουν στοχεύσει  στο παράβολο και λαϊκίζουν κατά της ομοσπονδίας και πολιτικών προσώπων.


Υ.Γ. Επειδή το χιούμορ είναι η επιβεβαίωση της ανωτερότητας του ανθρώπου απέναντι στα δεινά που τον κατατρέχουν, ζητάμε από την Ομοσπονδία να μας στείλει κανένα κάγκελο, κανένα χρονόμετρο και κανένα ασθενοφόρο έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε κανέναν αγώνα».


Θέση για το Ακρόπολις πήρε και η Αλυτάρχης του αγώνα, Αννίτα Πασαλή που εμπλέκεται τα τελευταία χρόνια με την οργάνωση του αγώνα. Διαβάστε τι έγραψε στη σελίδα της στο fb:
«Θα ήθελα να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη όσων δεν θυμούνται ή δεν θέλουν να θυμηθούν. 
Το Ράλλυ Ακρόπολις δεν έφυγε από τη Λαμία για να πάει στο Λουτράκι. Έκανε πρώτα μία «στάση» 3 ετών στην Αθήνα. 
Επιγραμματικά μερικά γεγονότα/κλειδί στη σχετικά πρόσφατη ιστορία του αγώνα.
Το 2006 ο αγώνας έφυγε από τη Λαμία και κατηφόρισε στην απρόσωπη Αθήνα και στο ΟΑΚΑ που φιλοξένησε το service park, το κέντρο του αγώνα και διοργανώθηκε για δεύτερη φορά η υπερειδική, δυστυχώς κακέκτυπο της πρώτης πετυχημένης διοργάνωσης του 2005.
Ο λόγος που κατέβηκε στην Αθήνα δεν ήταν μόνο η υπερειδική στο ΟΑΚΑ, αλλά και το γεγονός ότι η Λαμία, έδιωξε τον αγώνα με πρακτικές κάποιων κακών επαγγελματιών που έβρισκαν ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν κατά τη διάρκεια του ΡΑ.
Με τον ερχομό του αγώνα στην Αθήνα, άρχισε και το γύρισμα της πλάτης των θερμών φίλων του ΡΑ, που έχασαν το «άλλοθι» της απόδρασης για 3-4 μέρες, στα πανέμορφα βουνά της Κεντρικής Ελλάδας, σε κάποιες από τις πλέον κλασσικές ειδικές διαδρομές της σύγχρονης ιστορίας του αγώνα. 
Το 2007 ο αγώνας πήγε ακόμη πιο νότια, στο Μαρκόπουλο και συγκεκριμένα στον Ιππόδρομο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι απλές διαδρομές και φυσικά να μειωθεί η επισκεψιμότητα των θεατών στο service park και κυρίως στις ειδικές διαδρομές που ήταν πλέον λόγω των περιορισμών από τους κανονισμούς γύρω-γύρω από την Αθήνα.
Η περιπλάνηση του ΡΑ όμως δεν σταμάτησε ούτε το 2008 που ο αγώνας σε μία προσπάθεια να μειωθούν τουλάχιστον οι απλές διαδρομές, αλλά με τις ειδικές διαδρομές να συνεχίσουν να μην απομακρύνονται πολύ από την Αθήνα, είχε σαν κέντρο του το αεροδρόμιο Τατοΐου.
Με το τέλος του αγώνα του 2008 είχε πλέον έρθει και η ώρα να παραδεχτούμε όλοι, ότι δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει την περιπλάνηση ο αγώνας, γι’ αυτό και έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όποιες περιοχές ήθελαν να φιλοξενήσουν τον αγώνα. Ανταποκρίθηκαν η Λαμία, η Χαλκίδα, η Ιτέα και το Λουτράκι. Κάθε μία από τις πόλεις αυτές μέσω των Δημάρχων τους και των λοιπών παραγόντων του τόπου, υπέβαλαν τις προτάσεις τους προς την ΕΛΠΑ, με το Λουτράκι να κερδίζει με πολύ μεγάλη διαφορά. Η ολοκληρωμένη πρόταση για τρία χρόνια του τότε (και νυν) Δημάρχου Λουτρακίου κ. Γιώργου Γκιώνη, που περιελάμβανε συμφωνίες με όλους τους επαγγελματίες της περιοχής, με παραχώρηση από τη Σχολή Μηχανικού και ασφαλτόστρωση με έξοδα του Δήμου, της Σχολής Μηχανικού για τις ανάγκες του service park, με την μεγάλη χορηγία του Καζίνο Λουτρακίου και με την υποστήριξη στη προετοιμασία όλων των ειδικών διαδρομών, ήταν εκείνη που οδήγησε την οργανωτική επιτροπή του αγώνα να επιλέξει το Λουτράκι, έναντι των άλλων πόλεων.
Έτσι το 2009 το Ράλλυ Ακρόπολις διοργανώνεται για 1η φορά στο Λουτράκι, που φάνηκε ότι με τις πολύ καλές υπηρεσίες της πόλης, τις ειδικές διαδρομές που οδήγησαν και πάλι τους φίλους του αγώνα σε ειδικές διαδρομές σαν τους Βωξίτες και το Δροσωχώρι και με την νίκη του Λάμπρου Αθανασούλα στην κατηγορία παραγωγής, θα έφερνε και πάλι θεατές στα χώματα του αγώνα.
Με το τέλος όμως του αγώνα η ΕΛΠΑ αποφασίζει ότι δεν μπορεί πλέον να σηκώσει το οικονομικό βάρος της επόμενης διοργάνωσης που θα ήταν αυτή του 2011, καθώς το 2010 ο αγώνας δεν θα διοργανώνετο λόγω της απόφασης της FIA για εκ περιτροπής διοργάνωση κάποιων από τους αγώνες του WRC. Την ίδια χρονιά η ΕΛΠΑ δήλωσε αδυναμία διοργάνωσης και του Ράλλυ ΕΛΠΑ που προσμετρούσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ με αποτέλεσμα να μην διοργανωθεί ξανά το Ράλλυ ΕΛΠΑ (πρώην Χαλκιδικής) στην χώρα μας.
Έτσι, το Ράλλυ Ακρόπολις θα είχε σταματήσει να διοργανώνεται από το 2009, αν ο τότε Πρόεδρος της ΕΛΠΑ Βασίλης Δεσποτόπουλος, δεν πρότεινε στον Παύλο Αθανασούλα να σκεφτεί αν μπορούσε να αναλάβει το οικονομικό μέρος της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει η δημιουργία της εταιρείας Celeritas με μετόχους τον Άρη Βωβό και τον Παύλο Αθανασούλα, η οποία ανέλαβε να παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση στη FIA προκειμένου το ΡΑ να επιστρέψει στο αγωνιστικό ημερολόγιο του 2011. Η FIA και η North One Sports, η εταιρεία που είχε την ευθύνη για το εμπορικό κομμάτι του WRC, ικανοποιήθηκαν πλήρως και έτσι το ΡΑ επανήλθε στο καλεντάρι του WRC τον Ιούνιο του 2011. Στο διάστημα από την αρχική συμφωνία με την ΕΛΠΑ μέχρι και τη διοργάνωση του επόμενου αγώνα ο Άρης Βωβός για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, αποχώρησε από τη Celeritas. 
Η συνέχεια λίγο-πολύ είναι γνωστή μέχρι σήμερα, που δυστυχώς το Ράλλυ Ακρόπολις έφτασε να γίνεται διελκυστίνδα μεταξύ φορέων, πόλεων και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αντί να γίνει η αφορμή ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, να βρεθούν γύρω από ένα τραπέζι και να εντοπίσουν τα αίτια που ο αγώνας έφτασε εδώ που έφτασε, να ψάξουν να βρουν λύσεις και κυρίως να απαντήσουν στο ερώτημα για το αν θέλουμε να έχουμε αυτόν τον αγώνα ή όχι. Γιατί είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που ενώ γνωρίζουν πολύ καλά το πόσο προβάλει τη χώρα μας ένα τέτοιο μεγάλο αθλητικό γεγονός και πόσο πολύ συμβάλει στον τουρισμό της Ελλάδας, να αναρωτιούνται γιατί θα πρέπει να βοηθάει/επιχορηγεί το κράτος το Ράλλυ Ακρόπολις, τη ίδια στιγμή που ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού επιχορηγεί το Ράλλυ Κύπρου με διπλάσιο ποσόν από το δικό μας και για 3 χρόνια, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού της Πορτογαλίας είναι συνδιοργανωτής του ομώνυμου αγώνα. 
Παίρνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από τον αγώνα και πραγματικά λυπούμαι γιατί ο αγώνας αυτός που μας έκανε όλους, (οργάνωση, Έλληνες αγωνιζόμενους και χιλιάδες θεατές), για πολλά-πολλά χρόνια να φουσκώνουμε από περηφάνια, κατέληξε να γίνεται αντικείμενο σφοδρής και στείρας αντιπαράθεσης. Πραγματικά κρίμα!»

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...