ΣΔΟΕ: Στο στόχαστρο τα ΙΧ με βουλγαρικές πινακίδες

Έλεγχοι στις εταιρείες των Ελλήνων ιδιοκτητών τους σε συνεργασία με τις Αρχές της γειτονικής χώρας

  • -
  • -

Το ΣΔΟΕ έχει ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να εντοπίσει εταιρείες «μαϊμού» που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες στη Βουλγαρία και που μόνο σκοπό έχουν την έκδοση βουλγαρικών πινακίδων κυκλοφορίας σε πολυτελή οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο την υπέρογκη φορολογία (τέλη κυκλοφορίας, φόρος πολυτελείας, τεκμήρια διαβίωσης κλπ). Η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί «φορολογικός παράδεισος» για αρκετούς Έλληνες επαγγελματίες, ακόμη και του κλάδου των μεταφορών οι οποίοι εκδίδουν βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας για τα φορτηγά τους και εκτελούν μεταφορές στην Ελλάδα γλιτώνοντας φόρους. Όπως είναι αναμενόμενο, οι απώλειες σε έσοδα για το ελληνικό δημόσιο είναι τεράστιες. Για τις ανάγκες των ερευνών, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν έρθει σε συνεργασία με τις φορολογικές και αστυνομικές αρχές της γειτονικής χώρας με στόχο να ελέγξουν καταρχάς αν οι εταιρείες στις οποίες εμφανίζονται να ανήκουν αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες έχουν πράγματι επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι απλώς εταιρείες στα χαρτιά.

Παράλληλοι έλεγχοι γίνονται και από τις τελωνειακές αρχές, καθώς εκδόθηκε απόφαση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ταξινομημένο στο όνομα της εκεί εταιρείας. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου Ι.Χ. αυτοκινήτου με κοινοτικές πινακίδες θα πρέπει να προσκομίζονται στην τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • α) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους ή
  • β) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία.

 

Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζονται και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Στοιχεία που αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.
  • Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.
  • Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...