Αθήνα: Κυνήγι στην παράνομη στάθμευση (UPDATE)

Πάνω από 1.000 παραβάσεις βεβαιώνει καθημερινά η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας

  • -
  • -

Συνεχίζονται εντατικά οι καθημερινοί έλεγχοι της Τροχαίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας για την αποτροπή των παράνομων σταθμεύσεων που, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση “συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων”. Αυγουστιάτικα, η κυκλοφορία έχει σαφώς αραιώσει στην πρωτεύουσα κάτι που συνήθως έχει ως συνέπεια την επικίνδυνη αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων. Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ωστόσο συνεχίζουν να εστιάζουν στο κυνηγητό της παράνομης στάθμευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μέρα βεβαιώνονται περισσότερες από 1.000 παραβάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα 19-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά οκτακόσιες ενενήντα τρείς (893) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, εξακόσιες σαράντα δύο (642) σε Ι.Χ.Ε., εννέα (9) σε Δ.Χ.Ε., διακόσιες δέκα εννέα (219) σε δίκυκλα, είκοσι δύο (22) σε φορτηγά και μία (1) σε λεωφορείο. Επίσης αφαιρέθηκε εβδομήντα τρία (73) ζευγάρια πινακίδες κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Την Κυριακή 18-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά εννιακόσιες τριάντα εννέα (939) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, εξακόσιες ογδόντα έξι (686) σε Ι.Χ.Ε., δύο (2) σε Δ.Χ.Ε., διακόσιες είκοσι μια (221) σε δίκυκλα, είκοσι εννέα (29) σε φορτηγά και μία (1) σε λεωφορείο.

Το Σάββατο 17-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1.125) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, χίλιες τέσσερις (1.004) σε Ι.Χ.Ε., είκοσι τρείς (23) σε Δ.Χ.Ε., ογδόντα δύο (82) σε δίκυκλα και δεκαέξι (16) σε φορτηγά.

Την Παρασκευή 16-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (924) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, εξακόσιες ογδόντα επτά (687) σε Ι.Χ.Ε., οκτώ (8) σε Δ.Χ.Ε., διακόσιες οκτώ (208) σε δίκυκλα, δεκαεννέα (19) σε φορτηγά και δύο (2) σε λεωφορεία.

Την Πέμπτη 15-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά πενήντα μια (51) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, σαράντα οκτώ (48) σε Ι.Χ.Ε., δύο (2) σε Δ.Χ.Ε. και μία (1) σε φορτηγό. Επίσης αφαιρέθηκε ένα (1) ζευγάρι πινακίδες κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Την Τετάρτη 14-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά χίλιες εκατόν σαράντα έξι (1.146) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, οκτακόσιες δεκατρείς (813) σε Ι.Χ.Ε., δέκα (10) σε Δ.Χ.Ε., τριακόσιες τρείς (303) σε δίκυκλα, δεκαεννέα (19) σε φορτηγά και μία (1) σε λεωφορείο.

Την Τρίτη 13-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά χίλιες ενενήντα τρείς (1.093) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, επτακόσιες εβδομήντα οκτώ (778) σε Ι.Χ.Ε., δεκαπέντε (15) σε Δ.Χ.Ε., διακόσιες εξήντα πέντε (265) σε δίκυκλα, τριάντα τέσσερις (34) σε φορτηγά και μία (1) σε λεωφορείο. Επίσης αφαιρέθηκαν δύο (2) ζευγάρια πινακίδες κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Τη Δευτέρα 12-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά χίλιες εκατόν είκοσι οκτώ (1.128) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, οκτακόσιες εβδομήντα επτά (877) σε Ι.Χ.Ε., είκοσι (20) σε Δ.Χ.Ε., διακόσιες πέντε (205) σε δίκυκλα, είκοσι τέσσερις (24) σε φορτηγά και δύο (2) σε λεωφορεία. Επίσης αφαιρέθηκαν δεκαεπτά (17) πινακίδες κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Την Κυριακή 11-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά χίλιες εκατόν επτά (1.107) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων οκτακόσιες είκοσι εννέα (829) σε Ι.Χ.Ε., είκοσι τρείς (23) σε Δ.Χ.Ε., διακόσιες τριάντα επτά (237) σε δίκυκλα, δεκαεπτά (17) σε φορτηγά και μια (1) σε λεωφορείο.

Το Σάββατο 10-8-2013 βεβαιώθηκαν συνολικά χίλιες εκατόν τριάντα δύο (1.132) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων και αφαιρέθηκαν εννέα (9) πινακίδες κυκλοφορίας.

 

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις θα συνεχιστούν αμείωτα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...