Γιώργος Παππάς, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Γενική Αυτοκινήτων ΑΕΒΕ