Καθοδηγεί με κλειστά τα μάτια σε όλο το Nurburgring