Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε 65 - Ιανουάριος 2021