Πρόοδος εργασιών στο νότιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65- Φεβρουάριος 2020