Μαθητές μετέτρεψαν ένα βενζινοκίνητο Seat 600 σε ηλεκτρικό

Φίλτρα