Έσωσε το αυτοκίνητό της χάρη στα κορυφαία αντανακλαστικά της