Πόσο ασφαλής είναι η μεταφορά ενός σκύλου με το αυτοκίνητο;