Ποδηλάτης στην Ολλανδία γλυτώνει από βέβαιο θάνατο