Είναι αρκετή η αυτονομία των 200 km στο ηλεκτρικό Mazda MX-30;