Ένα θαρραλέο Ford GT προκαλεί μια Lamborghini Aventador